ixorg

Voorafgaand aan het verzekeringsjaar bepaal je het bedrag dat je verwacht nodig te hebben. Dat bedrag wordt door 12 gedeeld en dit vormt de maandelijkse bijdrage aan de spaarpot.

Over dit spaarbedrag wordt geen rente betaald. Wel kun je gratis rood staan. Dat rood staan kan alleen tot je eigen jaarbedrag met een maximum van 240 euro.

In de voorwaarden van deze verzekering staat dat het verplicht is om eens per jaar naar de tandarts te gaan. Als je dat niet doet worden de standaardkosten voor een controle van je spaarrekening ingehouden.

Het opgebouwde spaarbedrag mag alleen gebruikt worden voor de tandarts, tenzij je de verzekering stop zet.

Mensen die het moeilijk vinden om de discipline op te brengen om zelf te sparen voor de tandarts zouden kunnen overwegen om deze aanvullende verzekering af te sluiten. Bedenk dan wel dat een deel van je maandelijkse premie bedoeld is voor een ongevallenverzekering.

Hierdoor kan het idee bestaan dat er meer in de spaarpot zit dan er werkelijk inzit. Ook moet je je goed beseffen dat die ongevallenverzekering niet in alle gevallen schade dekt en dat je vaak veel vollediger verzekerd bent als je een ongevallenverzekering afsluit waar tandartsdekking bij verzekerd is.