Je kind veilig online: zorgen om gameverslaving en privacy

kind-veilig-online-ondz_780.jpg

Hoe online veilig is je kind? Weet je überhaupt wat je kind doet online? Ruim 4500 mensen met inwonende kinderen vulden onze vragenlijst in. Zij maken zich zorgen om spelletjesverslavingen en verkeerde contacten. Een derde heeft daadwerkelijk negatieve ervaringen.

Een kwart van de respondenten zegt vrij precies te weten wat zijn of haar kind online uitvoert. Logischerwijs neemt dat af naarmate de kinderen ouder zijn: van de kinderen van 0 tot en met 5 jaar weet 85 procent vrij precies wat de kinderen online doen, bij kinderen van 12 tot en met 17 jaar is dit nog maar 20 procent.

Over kinderen in de leeftijdsgroepen in de leeftijd basisschool en middelbare school wordt wel gepiekerd: rond de 80 procent maakt zich in meer of mindere mate zorgen om deze kinderen online. Degenen die heel jonge (0-5 jaar) of juist volwassen kinderen in huis hebben, maken zich minder zorgen over de online veiligheid.

Te veel online en foute vrienden

De meeste zorgen maken ouders en verzorgers zich dat kinderen, in alle leeftijdscategorieën, te veel tijd online doorbrengen. 55 procent ziet dat als een (potentieel) probleem. Ook een spelletjesverslaving staat hoog in de lijst van zorgwekkende zaken, net als de algehele privacy van de kinderen.

Vooral bij kinderen in de leeftijdscategorie basisschool en middelbare school maken ouders en verzorgers zich zorgen om verkeerde contacten die de kinderen online kunnen opdoen. Digitale kinderlokkers bijvoorbeeld, of foute vrienden. Het is ook de leeftijdscategorie waarbij zorgen om digitaal pesten een grote rol spelen: 41 tot 45% maakt zich hier zorgen om.

In de groep 0 tot en met 5 jaar maakt de grootste groep (64%) zich zorgen om heftige content, zoals geweld en porno. Hier maakt ook 42 procent zich al zorgen om een (eventuele) spelletjesverslaving.

Praten en een oogje in het zeil houden

Wat kun je als ouder doen om een veilige online omgeving te creëren voor je kind(eren)? Als ze nog jong zijn, is het makkelijk: de meest genomen 'maatregel' bij kinderen van 0 tot en met 5 jaar is simpelweg nog geen smartphone geven, zo zeg 53 procent. In de leeftijdscategorie 6 tot 11 wordt de computer in veel gevallen in de woonkamer gezet, zodat er enigszins zicht is op de online activiteiten (52%), en is een tijdslimiet ingesteld (45%). Nog meer ouders en verzorgers van basisschoolgangers kiezen ervoor om erover te praten (65%).

Bij kinderen in de middelbare-schoolleeftijd worden veelal geen tijdslimieten meer ingesteld, en ook de computer in de woonkamer zetten gaat niet meer op. Wel gaat ruim drie kwart (76%) het gesprek over de online activiteiten aan. Met de inwonende 18-plussers voert 36 procent gesprekken over wat er zoal online wordt uitgevoerd. De grootste groep, precies de helft van de ouders en verzorgers, onderneemt dan niet langer specifieke actie om een veilige online omgeving te creëren.Luister terug: Radar Radio met tips voor online filters

Te veel online, te weinig 'echte' contacten

Een derde van de ouders en verzorgers hebben daadwerkelijk negatieve ervaringen opgedaan met de online veiligheid van bij hun inwonende kinderen, vooral met te veel online zijn (17%). Daarmee samenhangend: 12 procent heeft een negatieve ervaring met gameverslaving, nog eens 10 procent met kinderen die te weinig bewegen. 7 procent (binnen deze groep ruim 300 mensen) heeft ervaren dat kinderen weinig 'echte' sociale contacten hebben vanwege hun online gedrag. 6 procent heeft helaas de ervaring dat er digitaal werd gepest. 3 procent (bijna 150 respondenten) heeft weleens meegemaakt dat een kind online of in-app een ongewenste aankoop heeft gedaan.

Ben jij veilig online?

Dit onderzoek is onderdeel van het Radar veiligheidsonderzoek. De cijfers zijn voorlopige resultaten: het onderzoek staat deze week nog open. Heb jij je zaken digitaal op orde?Vul ook onze vragenlijst over online veiligheid in!