Je woonzorgflat uit - reactie Ontzorgd Wonen Groep

ontzorgdwonen-02-12-2019-780.jpg

Naar aanleiding van de uitzending van Radar: 'Ouderen worden woonzorgflat uitgezet', heeft de Ontzorgd Wonen Groep gereageerd. Je leest de reactie hieronder.

Wij leven enorm mee met de bewoners van De Keizershof. Wij staan voor kwaliteit van zorg en helpen mensen met een lichte zorgvraag tot een intensieve zorgvraag waarbij het gaat om mensen met psychogeriatrische en somatische aandoeningen. 

Wij hebben de afgelopen maanden vele gesprekken gevoerd met vastgoedeigenaar Coltavast omdat hun pand De Keizershof dringend aan structurele renovatie toe was. Door het ouder worden van de bewoners en de daarmee gepaard gaande intensiverende zorgvraag is het pand De Keizershof niet langer geschikt voor 23 oudere bewoners met een intensieve zorgvraag. Het pand voldoet niet aan de eisen die de huidige tijd stelt aan een woonzorglocatie met deze specifieke doelgroep. Met een Programma van Eisen is dit duidelijk gemaakt aan Coltavast. De vastgoedeigenaar is immers verantwoordelijk voor de ingrijpende structurele verbouwingen aan het gebouw. 

Naast de voor de hand liggende aanpassingen (stabiel klimaat, drempelloze ruimten) kent de structuur van De Keizershof niet de vereiste kleinschalige huiskamers noch de vereiste draaicirkels voor rolstoelen waar ouderen met een psychogeriatrische en/of somatische zorgvraag op een veilige en prettige manier de dag kunnen doorbrengen. 

Waardoor wij dus niet langer in staat waren de kwaliteit van (intensieve) zorg, wonen en leven te bieden die broodnodig is. Dit is in gesprekken tussen ons en Coltavast meerdere keren aan de orde geweest echter heeft tot geen enkel resultaat geleid. Hetgeen ons noopte de huur stop te zetten waarop de gang naar de rechter werd ingezet. Daar werd ons duidelijk dat Coltavast niet verder wilde investeren in een (intensieve) woonzorgvoorziening maar in de modernisering van de woonfunctie. De rechter oordeelde dat wij de zorg moesten staken op 7 november jl.. 

Na het vonnis op 9 oktober jl. hebben wij bewoners met brieven geïnformeerd op 22 oktober en begin november. Dit duurde even omdat we dit pas konden nadat wij in gesprek met Coltavast (zij konden niet eerder) zeker wisten dat wij aan alle bewoners zorg konden blijven verlenen. Onze hoogste prioriteit waardoor wij bewoners vastigheid konden bieden en langer dan 7 november zorg konden blijven verlenen. 

Tot de dag van vandaag verlenen wij zorg totdat alle 23 bewoners waarom het gaat, verhuisd zijn van De Keizershof naar een nieuw thuis. 

De afgelopen weken hebben wij ons ingespannen om alle bewoners een op maat gesneden oplossing te bieden. Dit is gelukt. Een gedeelte van de ouderen blijft in de wijk en anderen gaan naar een zorglocatie dichtbij, waar wij wel de kwaliteit van wonen, zorg en leven kunnen aanbieden die ouderen verdienen!