background branding

Jeugdzorg nog in gevarenzone

De jeugdzorg is nog steeds in gevaar, ook al hebben gemeenten en zorgaanbieders contracten gesloten voor het komend jaar. Jongeren die nu al jeugdzorg hebben, houden die ook na 1 januari 2015. Maar of er komend jaar voor alle nieuwe cliënten ook zorg beschikbaar is, valt nog te bezien.

Dat geldt ook voor de vraag of er het hele jaar door voor iedereen genoeg en de juiste jeugdzorg zal zijn. Bovendien is door de grote tijdsdruk nog niks terechtgekomen van hoognodige vernieuwing van de zorg zelf.

Nog veel onwetenden

Dat zegt de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) in een rapport dat woensdag is gepubliceerd. Onder leiding van Leonard Geluk heeft deze commissie de afgelopen twee jaar de overgang van de jeugdzorg van het Rijk naar de gemeenten in de gaten gehouden. Volgens de commissie weten veel jongeren en hun ouders of verzorgers nog niet wat er voor hen over ruim twee weken verandert. Dit is wat Radar al eerder aankaartte via een testpanelenquête.

Contract garandeert geen zorg

Gemeenten hebben de afgelopen maanden onder grote tijdsdruk contracten gesloten. Maar 'alleen contracten garanderen nog geen zorg', aldus de TSJ. Zo zijn er contracten gesloten waarin geen afspraken staan over de prijs van de zorg of de hoeveelheid zorg die wordt ingekocht. Ook zijn er contracten voor maar drie maanden gesloten.

Er is in veel gevallen nog geen samenwerking binnen de wijkteams die in de meeste gemeenten aan de slag gaan, het werk wordt niet ondersteund door één computersysteem, richtlijnen en bevoegdheden zijn nog niet duidelijk en het is ook nog niet overal helder hoe alle zorg betaald zal worden.

Bron: ANP