Jeugdzorg verwacht deel budget in te leveren

Ruim de helft van de instellingen in de jeugd- en gehandicaptenzorg verwacht komend jaar tussen de 10 en 30 procent budget te moeten inleveren. Dat is veel meer dan het Rijk met de decentralisatie van de zorg naar gemeenten beoogde. Dat meldt de Volkskrant.

Vanaf 1 januari zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Om een 'zachte landing' te garanderen houden kinderen die nu al zorg krijgen in 2015 recht op dezelfde hulp.

Maar het is de vraag of dat in de praktijk ook zo uitpakt. De regering heeft een bezuiniging van 3 procent op de jeugdhulp ingecalculeerd.

Uit een steekproef onder 73 instellingen door onderzoeksbureau Significant blijkt nu echter dat een derde van de organisaties komend jaar een budgetkorting tussen de 20 en 30 procent verwacht. Een kwart denkt tussen de 10 en 20 procent in te leveren.

Bron: ANP MediaWatch / de Volkskrant