background branding

Jongeren: behoud huidige vijfjaarsrente op studieschulden

studieschuld_jongeren_9mrt19.jpg

Jongerenorganisaties doen gezamenlijk een oproep aan de Eerste Kamer om kritisch naar de verhoging van de rente op studieleningen te kijken. De 27 organisaties, waaronder de jongerenafdelingen van regeringspartijen CDA, D66 en de ChristenUnie, pleiten ervoor om de huidige vijfjaarsrente op studieschulden te behouden.

De Tweede Kamer nam begin december het voorstel van minister Ingrid van Engelshoven aan om de rente tien jaar vast te zetten in plaats van vijf jaar. De nieuwe wet die in het regeerakkoord staat en moet gaan gelden voor jongeren die in 2020 aan hun studie beginnen, gaat studenten met een gemiddelde studieschuld van 21.000 euro zo'n 5000 euro extra kosten, berekende het ministerie.

Volgens de jongerenorganisaties is de kans groot dat de rente hoger uitvalt en de studenten nog meer moeten gaan betalen. Zij vinden het niet eerlijk om jongeren die door de invoering van het leenstelsel drie jaar geleden al een veel grotere studielast hebben gekregen, nog eens te belasten met een hogere rente. Bovendien vloeien de extra renteopbrengsten niet terug naar het hoger onderwijs, dus profiteren studenten ook niet indirect van deze maatregel.

Bron: ANP