Kabinet neemt maatregelen tegen jaarlijkse huurverhoging in vrije sector

huurstijging_20200516.jpg

Wie een woning huurt, krijgt in deze periode doorgaans een aankondiging van de verhuurder met betrekking tot de jaarlijkse huurverhoging. Waar de procentuele verhoging van de huurprijs voor sociale huurwoningen gebonden is aan een maximum, hebben huurders van vrije sectorwoningen minder zekerheid, want de jaarlijks toegestane huurverhoging voor deze woningen is niet gebonden aan een maximum. Om de woningmarkt voor starters en mensen met een middeninkomen beter toegankelijk te maken, neemt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maatregelen: de jaarlijkse huurverhoging voor de vrije sector wordt gemaximeerd.

Daarnaast wil minister Ollongren een opkoopbescherming invoeren en wil ze het mogelijk maken om tijdelijke huurcontracten ook tijdelijk te kunnen verlengen, zo valt te lezen op de website van de Rijksoverheid.

Zelf stelt minister Ollongren daarover het volgende: 'Iedereen moet prettig en betaalbaar kunnen wonen. Juist nu in deze onzekere tijd is een dak boven je hoofd extra belangrijk. Daarom werk ik hard aan maatregelen om de betaalbaarheid van woningen te verbeteren en excessen tegen te gaan.'

De Woonbond 

Hoe zit het momenteel met de jaarlijkse huurstijging?

Dat hangt af van het type woning dat je huurt. Woon je in een sociale huurwoning? Dan mag de huur per 1 juli 2020 met maximaal 5,1 tot 6,6 procent omhoog. Volgens de Rijksoverheid: 'De stijging hangt af van uw inkomen in 2018 en geldt alleen voor sociale-huurwoningen. Huurt u in de vrije sector? Dan geldt er géén maximum huurverhoging. De meeste verhuurders verhogen de huur per 1 juli.'

Voor woningen in de vrije sector zit dat echter anders: 'Huurt u een vrije-sectorwoning? Dan mag de verhuurder zelf weten hoeveel hij de huur verhoogt. Behalve als in het huurcontract een indexeringsclausule staat. Dan staat de jaarlijkse huurverhoging vast', zo valt te lezen op de website van de Rijksoverheid.

Dat maakt de positie van huurders van dergelijke woningen enigszins precair: het zijn immers al dure woningen en ongebreidelde huurstijgingen werkt huisjesmelkerij en speculeren in vastgoed in de hand. Daar komt met de voorgestelde maatregelen een einde aan.

Maximering jaarlijke huurstijging vrije sectorwoningen

Allereerst wordt de jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector zoals gesteld gemaximeerd, en wel op inflatie. De jaarlijks toegestane procentuele stijging is vastgesteld op 2,5 procent. Dit zorgt ervoor dat 'ook huurders in de vrije sector weten waar zij aan toe zijn en niet onverwacht te maken krijgen met huurverhogingen'.

De maximale jaarlijkse stijging van de huur wordt hiermee gelijkgetrokken met huurders van een sociale huurwoning.

Opkoopbescherming

Daarnaast wordt er een opkoopbescherming ingevoerd. Dit houdt in dat dat gemeenten de mogelijkheid krijgen om in buurten waar dat nodig is in te grijpen als speculanten de woningmarkt dreigen te verstoren. Concreet: 'Dit moet voorkomen dat betaalbare koopwoningen voor starters en mensen met een middeninkomen worden opgekocht door beleggers voor de verhuur. Ook voorkomt het dat de leefbaarheid van een wijk onder druk komt te staan doordat alle koopwoningen worden opgekocht.'

Dit betreft echter maatwerk, want anderzijds wordt gesteld dat de aankoop voor verhuur niet per definitie ongewenst is en in bepaalde gevallen mogelijk moet blijven. In wijken waar een opkoopbescherming geldt, moet de gemeente de mogelijkheid hebben om een vergunning af te geven om verhuur tóch mogelijk te maken.

Verlengen van tijdelijke huurcontracten

Een tijdelijk huurcontract kan momenteel eenmalig worden afgesloten, maar er wordt gekeken naar mogelijkheden om deze contracten te verlengen: 'Er wordt gekeken of het mogelijk is om te verlengen met één of twee jaar tot een maximumperiode van drie jaar. Zo kan een verhuurder meer maatwerk aanbieden en hebben huurders meer flexibiliteit.'

Voor alle drie de voorgestelde maatregelen geldt dat er momenteel wetsvoorstellen worden voorbereid.

Woonbond is positief, maar benoemt aanvullende verbeterpunten

De Woonbond is blij met de eerste stap van het kabinet om iets te ondernemen tegen de onbetaalbare huurprijzen in de vrije sector. 'Eindelijk wordt er een stap genomen om huurders te beschermen tegen de enorme prijsstijgingen op de vrije huurmarkt. Daar zetten wij ons als Woonbond al lang voor in. Huurders betalen hier vaak al de hoofdprijs, en zien dat jaarlijks fors oplopen', aldus directeur Zeno Winkels.

Wel wijst hij erop dat nog veel te winnen is om de positie van huurders op de vrije markt te verbeteren. Het zogeheten woningwaarderingsstelsel, waarmee een maximale huurprijs wordt bepaald voor een huurwoning, geldt niet voor de vrije huursector. Hierdoor kunnen de aanvangshuurprijzen in deze sector erg hoog zijn en vaak niet in lijn met de kwaliteit van de woning.

Ook hebben huurders in de vrije sector geen toegang tot de huurcommissie om te hoge servicekosten of achterstallig onderhoud aan te vechten, aldus de Woonbond.

Bron: ANP / Rijksoverheid.nl