background branding

Kabinet trekt de portemonnee voor onderwijs, de stikstofcrisis en de strijd tegen misdaad

slob-najaarsnota-20191123.png

Traditioneel wordt op 1 december de najaarsnota gepresenteerd. Deze bevat de laatste tussenstand van de overheidsfinanciën voordat het boekjaar 2019 wordt afgesloten. De eindejaars-update van deze begroting is klaar en bevat een aantal extraatjes.

In de najaarsnota wordt de balans opgemaakt en wordt tevens duidelijk hoe er wordt omgegaan met eventuele mee- en tegenvallers. Indien van toepassing komt ook het verdelen van extraatjes dan aan de orde.

Duidelijk was al dat het kabinet voldoende financiële ruimte heeft om op bepaalde terreinen aanzienlijk meer te investeren dan het zich op Prinsjesdag 2018 heeft voorgenomen: de afgelopen weken werd al een een bedrag van circa één miljard euro aan extra uitgaven aangekondigd. Dit geld komt grotendeels ten gunste van het oplossen van belangrijke maatschappelijke problemen.

Half miljard voor aanpak stikstofcrisis

Zo gaat er meer geld naar het onderwijs, de stikstofcrisis en naar het bestrijden van ondermijnende misdaadbendes. Met name voor de aanpak van de stikstofcrisis - die van grote invloed is op zaken als woningbouw en infrastructurele projecten zoals wegenbouw - is een groot geldbedrag gereserveerd: het kabinet zet zo'n 500 miljoen euro opzij. De helft van dat bedrag is bestemd voor natuurherstel.

Eénmalige investering in het onderwijs

Het primair- en voortgezet onderwijs krijgt een impuls van 460 miljoen euro om onder meer de werkdruk, zo beloofde onderwijsminister Arie Slob. Het grootste deel van deze investering is echter wel éénmalig en kan om deze reden niet worden aangewend voor structurele salarisverhogingen. Een klein deel van deze investering - een bedrag van 16,5 miljoen bestemd voor het speciaal onderwijs - is wel structureel. Echter zijn onderwijsbonden van mening dat dit een wat karige bijdrage betreft, hetgeen eerder deze maand leidde tot stakingen.

Sociale advocatuur krijgt extra geld

Een bedrag van 73 miljoen euro is gereserveerd voor de sociale advocatuur. Sociale advocaten dreigden in januari te staken wegens een tekort aan geld voor rechtsbijstand, en hoewel de verantwoordelijke minister lang voet bij stuk hield, kwam hij vorige week toch over de brug met dit bedrag. De komende weken wordt geëvalueerd of er na de jaarwisseling nog voldoende sociaal advocaten beschikbaar zijn,

Georganiseerde misdaad

Tot slot gaat er een bedrag van 110 miljoen euro naar Justitie. Dit geld is bestemd voor de bestrijding zware, georganiseerde misdaad die de samenleving ondermijnt. Dit geld wordt bijvoorbeeld ook ingezet voor de beveiliging van rechters, advocaten en officieren van justitie. Na de moord op advocaat Derk Wiersum afgelopen september is deze beveiliging opgeschroefd, wat extra kosten met zich meebrengt.

Bron: ANP