Kabinet wil schulden burgers aanpakken

schuldproblemen-burgers-23-05-2018-780.jpg

Probleemschulden van burgers moeten worden aangepakt. Het kabinet komt met een reeks maatregelen om het voorkomen en verkleinen van dergelijke schulden makkelijker te maken.

Zo moeten mensen met problematische schulden beter worden ondersteund, bijvoorbeeld door het eenvoudiger te maken om aan te kloppen bij de schuldhulpverlening. Ook wordt gekeken of het minimumbedrag van 40 euro incassokosten bij kleine vorderingen lager kan.

Schuldenrechter

Verder begint dit jaar een experiment met een zogenoemde schuldenrechter, zodat schulden van een persoon bij een en dezelfde rechter worden afgehandeld. Ook gaat het kabinet verder met het plan om er voor te zorgen dat mensen bij beslag op een bankrekening voldoende geld overhouden om van te leven. Ook moeten schuldeisers schulden op een zorgvuldigere manier incasseren.

In totaal gaat het om veertig maatregelen waarmee het kabinet mensen met schulden wil helpen. Daarbij wordt samengewerkt met allerlei instanties.

Grote impact

Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) spreekt over een stevige brede schuldenaanpak op alle fronten, samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties. Ze benadrukt 'hoe groot de impact van schulden op het leven van mensen is. En hoe moeilijk het is om er uit te komen.' Schulden leiden tot stress en problemen, en vaak tot een slechtere gezondheid. Ze belemmeren het vinden of behouden van werk.

Naar schatting bijna 1,4 miljoen Nederlandse huishoudens hebben problematische schulden of lopen het risico daarop. Daarvan zijn zo'n 200.000 mensen in beeld bij gemeenten en schuldhulporganisaties.

Bron: ANP