Kamervragen na artikel Radar over zwemonderwijs

van Nispen site.jpg

De SP heeft Kamervragen ingediend naar aanleiding van het artikel dat Radar heeft gepubliceerd over zwemonderwijs in aanloop van de tv-uitzending van maandag 14 maart. Hierbij wordt aangekaart dat er geen wetgeving is omtrent het uitgeven van een zwemdiploma, iedereen mag zelf eisen bedenken en een zwemdiploma uitschrijven. Uit een enquête die Radar heeft gehouden onder ruim 5800 ouders die een kind op zwemles hebben gehad, bleek dat 70% van de ouders niet weet dat zwemdiploma's niet allemaal aan één en hetzelfde kwaliteitskeurmerk moeten voldoen. Bijna een kwart van de ouders vindt dat zijn/haar kind niet goed heeft leren zwemmen op de zwemlocatie. 

Vragen van het Tweede Kamerlid Van Nispen (SP) aan de minister voor Langdurige Zorg en Sport over het ontbreken van een nationaal zwemdiploma en garanties voor veiligheid en kwaliteit van het zwemonderwijs:

  1. Wat is uw reactie op de bevindingen van Radar ‘Zwemonderwijs in Nederland onder de maat’? Deelt u de mening dat het een slechte zaak is dat heel veel ouders niet weten dat er geen regels zijn voor de eisen en uitgiftes van zwemdiploma’s? Kunt u uw antwoord toelichten?
  2. Begrijpt u de grote zorgen van ouders over de kwaliteit van de zwemlessen en de zwemvaardigheid van hun kinderen? 
  3. Vindt u het verantwoord dat er geen regels zijn voor het uitgeven van zwemdiploma’s, iedereen dus zelf de eisen mag bedenken en diploma’s mag printen, dat zwemonderwijzers zelf niet gediplomeerd hoeven te zijn om zwemles te geven en kinderen die nog niet goed genoeg kunnen zwemmen toch een diploma uitgereikt kunnen krijgen?
  4. Deelt u de mening dat ouders er op moeten kunnen vertrouwen dat zwemlessen veilig zijn en kwalitatief goed zijn, en het zwemonderwijs er in ieder geval toe leidt dat kinderen zich goed kunnen redden in het water, zeker als er een diploma is afgegeven, bij welke aanbieder dan ook? 
  5. Wat is uw visie op het zwemonderwijs in Nederland en welke stappen gaat u op dit dossier zetten in deze kabinetsperiode? Kunt u uw antwoord toelichten?
  6. Naar welke mogelijkheden kijkt u samen met de NRZ om de kwaliteit van zwemonderwijs in de toekomst te garanderen, zoals u stelt in uw reactie aan Radar? Kunt u uw antwoord toelichten? 2)
  7. Onderzoekt u ook de mogelijkheden om wetgeving op te stellen omtrent het zwemonderwijs, zodat kinderen en ouders altijd kunnen vertrouwen op goede zwemlessen? Kunt u uw antwoord toelichten? 
  8. Bent u bereid om 1 Nationaal Zwemdiploma in te voeren, waarbij verschillen in methoden van zwemlessen mogelijk blijven maar er wel nadrukkelijk eisen aan zwemlesaanbieders worden gesteld, zodat ouders erop kunnen vertrouwen dat veiligheids- en kwaliteitseisen in het zwemonderwijs zijn gegarandeerd? Zo niet, waarom niet?
  9. Bent u bereid om de voorstellen die gedaan zijn in het ‘Actieplan Zwemvaardigheid en zwemveiligheid in Nederland, hoe het risico op verdrinkingen te verkleinen’ over te nemen? Zo niet, welke niet, en waarom niet?