Kamervragen na Radar-uitzending over gevaren van borstimplantaten

Attje Kuiken.jpg

Kamerlid Attje Kuiken (PvdA) stelt Kamervragen aan de demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de gevaren van borstimplantaten. Kuiken doet dat naar aanleiding van een uitzending van Radar

In deze uitzending werd aandacht besteed aan een nieuw onderzoek over de veiligheid van vaste siliconen implantaten. De uitkomst: alle siliconenimplantaten - ook de 'veilige', vaste implantaten - brengen de gezondheid van vrouwen in gevaar. Siliconendeeltjes 'zweten' de implantaten uit, en komen in andere delen van het lichaam terecht, waardoor ze allerlei klachten veroorzaken. 

De vragen van Kamerlid Kuiken:

1) Kent u het bericht 'Nieuw onderzoek naar borstimplantaten: allemaal potentieel gevaarlijk' en kent u het artikel 'Assessment of Silicone Particle Migration Among Women Undergoing Removal or Revision of Silicone Breast Implants in the Netherlands'? 

2) Deelt u de mening dat de uitkomsten van het in het bericht genoemde onderzoek verontrustend zijn? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

3) Waarom mag een borstimplantaat al op de markt worden gebracht als er 'technisch' niets mis mee zou zijn en waarom is de goedkeuring niet mede afhankelijk van wat de gevolgen voor het menselijk lichaam op langere termijn kunnen zijn?

4) Deelt u de mening dat deze gevolgen van doorslaggevend belang zouden moeten zijn bij het al dan niet toelaten van borstimplantaten? Zo ja, waarom en hoe gaat u hiervoor zorgen? Zo nee, waarom niet?

5) Hoe wilt u omgaan met de oproep van de onderzoekers dat het gebruik van siliconen borstimplantaten tot de veiligheid is bewezen moet worden stilgelegd? Hoe gaat u er voor zorgen dat vrouwen door de industrie niet langer als proefkonijn voor onderzoek naar de langetermijneffecten worden gebruikt?

6) Deelt u de mening dat uit het genoemde onderzoek is vast komen te staan dat vrijwel alle borstimplantaten tot lekkages van siliconendeeltjes naar andere delen van het lichaam kunnen leiden ongeacht of dat cohesieve implantaten of implantaten met vloeibare siliconen zijn? Zo ja, welke gevolgen gaat u daaraan verbinden? Zo nee, waarom niet en over welk onderzoek dat het tegendeel aantoont beschikt u dan?

7) Deelt u de mening dat het onderzoek objectief heeft aangetoond dat de problemen die vrouwen met borstimplantaten ervaren ook daadwerkelijk veroorzaakt worden door de implantaten? Zo ja, deelt u dan ook de mening dat de industrie niet langer deze problemen mag negeren of bagatelliseren en hoe gaat u eraan bijdragen dat dat ook niet langer gebeurt? Zo nee, waarom deelt u die mening niet?

8) Deelt u de mening dat vrouwen met borstimplantaten in de gelegenheid moeten worden gesteld bij het tweejaarlijks bevolkingsonderzoek naar borstkanker doorverwezen te kunnen worden naar onderzoek naar lekken of scheuren in borstimplantaten? Zo ja, hoe gaat u hiervoor zorgen? Zo nee, waarom niet?

9) Hoe gaat u ervoor zorgen dat vrouwen die borstimplantaten overwegen beter geïnformeerd worden over de risico's?

10) Deelt u de mening dat als een vrouw implantaten willen laten verwijderen dat dit ervoor door de zorgverzekeraar dient te worden vergoed? Zo ja, doen alle zorgverzekeraars dat ook? Indien dat niet geval is: hoe gaat ervoor zorgen dat dat wel gebeurt? Zo nee, waarom deelt u die mening niet?