background branding

Kamervragen na Radaruitzending over hoofdelijke aansprakelijkheid

kamervragen-aansprakelijkheid-11-09-2018-780.jpg

Naar aanleiding van de uitzending van Radar over de problemen rond ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid hebben de Kamerleden Van Eijs, Sneller (D66) en Nijboer (PvdA) dinsdag Kamervragen gesteld aan de minister van Financiën, Wopke Hoekstra (CDA).

In de uitzending van maandagavond 10 september besteedde Radar aandacht aan de hoofdelijke aansprakelijkheid bij een koophuis. Bij een scheiding is het van belang dat de vertrekkende partner ontslagen wordt uit hoofdelijke aansprakelijkheid. Gebeurt dit niet, dan kan de bank tot het eind van de looptijd van de hypotheek je verplichten de woonlasten te betalen. Dus als je ex-partner niet (op tijd) betaalt, moet jij de hele hypotheek betalen; ook al ben je jaren geleden officieel gescheiden en woon je er niet meer.

Vragen van de Kamerleden van Eijs, Sneller (D66) en Nijboer (PvdA) aan de minister van Financiën over financiële problemen door scheidingen en hypotheken:

  1. Bent u bekend met het bericht ‘Voorkom financiële problemen door ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid’ ?
  2. Onder welke omstandigheden zijn hypotheekverstrekkers gehouden personen na scheiding te ontslaan van hoofdelijke aansprakelijkheid met betrekking tot hypotheken die zijn aangegaan tijdens het huwelijk? Onder welke omstandigheden mogen zij dit weigeren?
  3. Hoe verhoudt de zorgplicht van hypotheekverstrekkers zich tot het weigeren ontslag van hoofdelijke aansprakelijkheid?
  4.  Tot welke instantie kan de hypotheeknemer zich wenden als hij of zij denkt dat de hypotheekverstrekker niet voldoet aan de zorgplicht? Is Kifid hiervoor de aangewezen instantie?  
  5. Wat vindt u van de situatie zoals geschetst in de uitzending, waarin een vrouw door de bank hoofdelijk aansprakelijk wordt gehouden voor een huis waar zij geen invloed meer op heeft, dat tegen haar zin in wordt verhuurd, en waarvoor op basis van het echtscheidingsconvenant haar ex-man volledig voor verantwoordelijk is?
  6. Vindt u ook dat de hypotheekverstrekker in een dergelijk geval met de hand over het hart zou moeten strijken en ontslag van hoofdelijke aansprakelijkheid zou moeten verlenen, dan wel niet zou moeten invorderen bij deze vrouw?
  7. Welke wettelijke verplichtingen zijn er over communicatie met hypotheeknemers? Als er twee hypotheeknemers zijn, is het dan bijvoorbeeld verplicht brieven te sturen naar beide hypotheeknemers als zij niet meer op hetzelfde adres zijn ingeschreven?
  8. Bent u bereid met de hypotheekverstrekkers in gesprek te gaan om duidelijker beleid te vormen ten aanzien van deze problematiek, waarbij ruimte bestaat voor banken om met klanten mee te denken om schrijnende situaties te voorkomen? Kunt u dit bijvoorbeeld meenemen in uw gesprekken in het kader van het platform maatwerk?
  9.  Bent u tevens bereid om met adviseurs en notarissen in gesprek te gaan, zodat mensen vooraf beter worden voorgelicht, zodat schrijnende situaties worden voorkomen?
  10. Ziet u mogelijkheden om in overleg met adviseurs, advocaten, notarissen en banken modelovereenkomsten voor scheidingen ten aanzien van hypotheken te verbeteren, zoals door het opnemen van een uiterlijke termijn waarna bijvoorbeeld de hoofdelijke aansprakelijkheid vervalt, dan wel het huis wordt verkocht?

Lees ook: Scheiden en je hypotheek; hoe kom je van hoofdelijke aansprakelijkheid af?