background branding

Kamervragen na uitzending Radar over Conservatrix

210211 Hoekstra .jpg

Naar aanleiding van de uitzending van Radar over het faillissement van levensverzekeraar Conservatrix (01–02–21) kreeg minister van Financiën Wopke Hoekstra kritische kamervragen voorgeschoteld. De commissie voor Financiën uit zijn 'bezorgdheid' over de onzekerheid en financiële weerslag op de meer dan 70.000 polishouders.

Wat staat de polishouders nu te wachten, wanneer keert Conservatrix de beloofde 70 procent uit? Wat gaan de minister van Financiën en De Nederlandsche Bank (DNB) nu doen om hun recht te halen? Wat wordt er voor de gedupeerden gedaan en waar kunnen zij terecht? 

De fracties van VVD, PVV, CDA, D66, SP, PvdA en ChristenUnie leggen een resem vragen voor aan minister Hoekstra, goed voor acht pagina's over de positie van de polishouders, de rol en het falende toezicht van DNB, de overname van het verzekeringsbedrijf in 2017 en de wet- en regelgeving, met name het einde van de 'opvangregeling' voor dit soort faillissementen. 

Kamervragen aan minister van Financiën