background branding

Kamervragen na uitzending Radar over medische rijbewijskeuringen

habtamudehoop_kamervragen.jpg

De Partij van de Arbeid (PvdA) heeft Kamervragen gesteld naar aanleiding van de uitzending van maandag 31 januari over medische rijbewijskeuringen. In het item kwam aan bod dat het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) mensen met medische aandoeningen verplicht om een keuring te ondergaan voordat ze (weer) de weg op mogen, waarvoor deze mensen diep in de buidel moeten tasten. Ook blijkt dat bepaalde keuringsinstituten onterecht extra kosten in rekening brengen. 

Tweede Kamerlid Habtamu de Hoop (PvdA) heeft de volgende vragen gesteld aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over medische rijbewijskeuringen:

 1. Bent u bekend met het fragment van het programma Radar ‘Medische rijbewijskeuringen: als je niet oplet betaal je te veel’? [1]
 2. Hoe beoordeelt u het onderzoek van Radar waaruit blijkt dat keuringsinstituten vaak onterecht meer geld in rekening brengen bij mensen met een medische aandoening?
 3. Bent u het eens dat het nooit de bedoeling kan zijn dat mensen die gekeurd worden zelf na moeten gaan of er te veel in rekening is gebracht en hier zelf achteraan moeten gaan?
 4. Hoe beoordeelt u het feit dat een keuringsinstantie die in 2019 al door de NZa al op de vingers is getikt, nog altijd standaard hoge bedragen vraagt?
 5. Hoe gaat u ervoor zorgen dat dit soort praktijken niet meer voorkomen?
 6. Bent u bereid ervoor te zorgen dat het inzichtelijk wordt welke instanties wel en niet te hoge bedragen in rekening brengen?
 7. Vindt u ook dat het CBR alleen zou mogen doorverwijzen naar instanties die niet te hoge bedragen in rekening brengen?
 8. Bent u bereid om het CBR te verzoeken om hier meer duidelijkheid over te geven op hun website? 
 9. Vind u het rechtvaardig dat mensen met een medische aandoening, afhankelijk van de duur van de keuring, steeds in totaal een bedrag van rond de 200 euro moeten betalen om hun rijbewijs te verlengen? Vindt u niet dat een rijbewijs al duur genoeg is?
 10. Hoe beoordeelt u de uitkomst van de enquête dat veel mensen de keuring inhoudelijk vinden tegenvallen, bijvoorbeeld doordat de arts zich duidelijk niet heeft voorbereid, maar vervolgens wel voorbereidingstijd in rekening brengt?
 11. Als de keuringsprocedure die wordt vereist van het CBR standaard is en niet aansluit bij de medische situatie van de patiënt, draagt die keuring dan bij aan de verkeersveiligheid?
 12. Deelt u de mening dat de huisarts in sommige gevallen de keuring zouden kunnen uitvoeren, om onnodig hoge kosten te voorkomen?

Bekijk hieronder het fragment over medische rijbewijskeuringen. 

Medische rijbewijskeuringen: als je niet oplet betaal je te veel