Kamervragen na uitzending Radar over problemen certificaathouders Triodos Bank

Nijboer_Kamervragen_2023.jpg

In de Radar-uitzending van 10 april wordt er aandacht besteed aan het debacle bij de Triodos Bank. Ruim 43.000 certificaathouders van deze bank kunnen hun certificaten niet omzetten in geld en bovendien is de waarde ervan sterk gedaald. Dit terwijl het destijds werd gebracht als een risicoloze investering.

Gast in de studio is Tweede Kamerlid Henk Nijboer (PvdA). Ook hij is kritisch op het handelen van de Triodos Bank. In de uitzending geeft hij aan Kamervragen te gaan stellen over dit onderwerp. Inmiddels is dit gebeurd en heeft Nijboer de onderstaande vragen gesteld aan minister van Financiën Sigrid Kaag.

1. Bent u bekend met de problemen van de Triodos-certificaathouders die nu niet bij hun geld kunnen komen?

2. Wat vindt u van het feit dat ruim 43.000 mensen al jarenlang niet bij hun geld kunnen? Hoeveel van hen kwamen daardoor in de financiële problemen?

3. Wat is de reden dat Triodos gekozen heeft voor certificaten van aandelen (een soort pseudo-aandelenkapitaal) in plaats van gewoon hard en helder eigen vermogen in de vorm van aandelen?

4. Wat vindt u van de analyse van professor Boot dat De Nederlandsche Bank dit nooit had moeten toestaan? Was op voorhand niet het risico bekend dat er kapitaaltekorten zouden kunnen ontstaan als mensen hun certificaat aan de bank zouden willen terugverkopen?

5. Bent u het met de PvdA eens dat het vertrouwen in de financiële sector door dit soort constructies wordt ondermijnd? Zo ja, bent u ook bereid deze zorgen aan De Nederlandsche Bank over te brengen?

6. Deelt u de analyse van de PvdA dat het vertrouwen in het financiële stelsel schade wordt toegebracht als financiële instellingen constructies en instrumenten verzinnen die tellen als aandelenkaptiaal, maar dat eigenlijk niet zijn? Zie ook de coco’s van Citibank, waar de aandeelhouders minder risico blijken te lopen dan de coco-verstrekkers; is een heldere hiërarchie in risico’s en zeggenschap niet gewenst na de financiële crisis van 2008?

7. Onder welke voorwaarden is dit product aan mensen verkocht? Heeft Triodos zelf actief klanten benaderd?

8. Is in alle gevallen duidelijk gecommuniceerd dat dit over een risicovol product gaat, zowel in de zin van waardeverlies als in de zin van illiquiditeit (mensen kunnen immers nu al jaren niet bij hun eigen geld)?

9. Bent u het met de PvdA eens dat deze certificaten te allen tijde ongeschikt zijn als je het geld binnen afzienbare tijd moet kunnen aanspreken of dat je het op een vast moment nodig hebt om je pensioen aan te vullen?

10. Bent u het met de PvdA eens dat een advies om (vrijwel) al het spaargeld in dit product te stoppen onverantwoord is? Alle eieren in 1 mand stoppen is toch per definitie onverstandig? Heeft Triodos dit aan klanten toch geadviseerd?

11. Heeft Triodos klanten gezegd dat de certificaten een laag-risicoproduct waren? Deelt u de mening van de PvdA dat daar niets van klopt gezien de waardedaling van 30-45 procent en het feit dat mensen niet bij hun eigen geld kunnen?

12. Bent u het eens dat de zorgplicht wordt overtreden als deze producten onder voorwendselen van laag-risicoproduct, veilige investering, of als geschikte (unieke) pensioenvoorziening aan de vrouw/man zijn gebracht?

13. Bent u bereid de AFM te vragen welk toezicht zij heeft gehouden op de advisering van certificaathouders en te laten toetsen of Triodos aan de zorgplicht heeft voldaan?

14. Wat vindt u van het feit dat de AFM niet controleert of de informatie in de prospectus feitelijk juist is? Om welke reden is de prospectus de afgelopen jaren zo vaak gewijzigd, is dat gangbaar?

15. Op welke wijze vindt u dat recht gedaan kan worden aan bonafide certificaathouders?

16. Hoe wilt u als minister bijdragen dat het vertrouwen in Nederlandse banken niet verder wordt geschaad? Bent u bereid daar nadere (toezichts)acties op te ondernemen?