Kamervragen naar aanleiding van uitzending Radar over depositogarantiestelsel

nijboer_still-780p.png

Tweede Kamerlid Henk Nijboer (PvdA) heeft de minister van Financiën vragen voorgelegd naar aanleiding van een item van Radar over het het depositogarantiestelsel. In de uitzending bleek dat je opgebouwde spaargeld in gevaar is bij een fusie of overname bij banken en verzekeraars.  

Het volledige fragment uit de uitzending kijk je hier

Dit zijn de vragen van Kamerlid Henk Nijboer:

 1. Bent u bekend met de uitzending van Radar van 28 oktober 2019? 
 2. Welke regels gelden er met betrekking tot de overgang van verzekeringspolissen, bankrekeningen, deposito’s enzovoorts bij fusies, overnames en portefeuilleverkoop
 3. Welke rechten hebben consumenten als zij niet mee willen overstappen naar een andere bank of verzekeraar? Welke mogelijkheden hebben bijvoorbeeld consumenten die bewust voor een verzekeraar hebben gekozen, maar waarvan de portefeuille is overgegaan naar een private equitypartij waarmee de consument geen enkele binding voelt?
 4. Wat kunnen consumenten doen als de nieuwe aanbieder bijvoorbeeld veel slechtere klantenservice blijkt te bieden? En als de nieuwe aanbieder procedures veel ingewikkelder blijkt te maken?
 5. Wat moeten consumenten doen waarvan door een portefeuilleoverdracht opeens niet meer het gehele spaargeld onder het depositogarantiestelsel valt?
 6. De banken geven aan dat bij portefeuilleoverdracht de consument vrij kan overstappen naar een andere aanbieder; in hoeverre klopt dit en welke voorwaarden gelden daarbij? Hoe is dit geregeld bij verzekeraars?
 7. Bent u met de PvdA van mening dat de risico’s van overnames en fusies niet op consumenten afgewenteld mogen worden? Zo nee, waarom niet?
 8. Kunt u uiteen zetten wat de fiscale gevolgen kunnen zijn van overstappen? Bent u van mening dat als een consument wenst over te stappen al die kosten door de consument moeten worden gedragen? Zo ja, waarom vindt u dat redelijk?
 9. Kan er sprake zijn van verplicht financieel advies bij overstap? Bent u met de PvdA van mening dat deze kosten voor rekening moeten komen van de financiële instelling? Zo nee, waarom niet?
 10. Bent u bereid te onderzoeken hoe de rechten van consumenten bij fusies, overnames en portefeuilleoverdrachten versterkt kunnen worden, en daar voor het AO financiële markten over te rapporteren?
 11. Kunt u bij dit onderzoek tevens inventariseren welke wettelijke belemmeringen er gelden bij een overstap, zoals ten aanzien van lijfrentes die reeds in de uitkeringsfase zitten?