background branding

Kamervragen naar aanleiding van uitzending Radar over slapende rekeningen

kamervragen-nijboer-16022021.jpg

Radar maakte zich in de uitzending van 15 februari 2021 hard voor Pitah Borkus en haar echtgenoot. Zij hadden 10.000 gulden op een rekening gestort in 1999, maar dat geld bleek na twintig jaar kwijt te zijn. Onze uitzending deed een hoop stof opwaaien, waarna er ook Kamervragen zijn gesteld door Henk Nijboer van de PvdA.

Zogenaamde 'slapende rekeningen', die niet door de eigenaar of nabestaanden worden aangesproken, verdwijnen in de zakken van de banken. Dat is gek, vond PvdA-kamerlid Nijboer, en stelde hier naar aanleiding van onze uitzending Kamervragen over aan minister Hoekstra (Financiën). 

 1. Bent u bekend met de uitzending van Radar over slapende rekeningen?
 2. Welke regels gelden er met betrekking tot 'slapende rekeningen'? Welke plichten hebben banken met betrekking tot rekeningen die geopend zijn bij hen?
 3. Klopt het dat banken slechts een administratieplicht hebben van 7 jaar? Wat gebeurt er met een rekening waarvan de rekeninghouder 7 jaren inactief is geweest? Is het mogelijk dat na 7 jaar geld 'verdwenen' is als een klant niet goed oplet?
 4. Is het beheren van geld voor hun klanten niet een kerntaak van banken? Bent u het eens dat het verweer dat er slechts een administratieplicht is van 7 jaar wel een zeer beperkte taakopvatting is, die niet erg getuigt van een ontwikkelde beroepseer?
 5. Is een bank verplicht om contact te zoeken met rekeninghouders na een periode van inactiviteit? Zo nee, bent u bereid dit te regelen?
 6. Klopt het dat tegoeden na 20 jaar ten goede komen aan de bank? Wat vindt u hiervan? Biedt dit geen stimulans voor banken om tegoeden stilzwijgend te laten vervallen?
 7. Wat is er gebeurd met het voornemen van de voormalig demissionair minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Plasterk om niet opgevraagde middelen ten goede te laten te komen aan de staatskas na 20 jaar in plaats van aan banken?
 8. Kunt u een inschatting geven van de tegoeden, waarvan de eigenaar onbekend is? Om hoeveel mensen gaat het? Wat is het gemiddelde en totaal geschatte vermogen? Klopt het dat dat in de vele tientallen miljoen euro’s loopt?
 9. Kunt u zich voorstellen dat erfgenamen geen benul hebben van de rekeningen die de overledene had en zo alsnog ‘ontdekken’ dat er een rekening moet zijn? Welke plichten hebben banken om hen te helpen het geld waar zij recht op hebben te doen toekomen?
 10. Kent u het voorbeeld van Volksbank die tientallen mensen in de administratie heeft die 115 jaar of ouder zijn? Bent u bereid banken onderzoek te laten doen naar het aantal 100-plussers in de administratie en te kijken of deze nog klopt? 
 11. Vindt u met de PvdA dat het toekomen van geld op slapende rekeningen aan rechthebbenden onder de zorgplicht van banken valt? Zo ja, wat doet u eraan dat dit ook gebeurt? Zo nee, waarom niet?  
 12. Bent u het eens dat geld dat is toevertrouwd aan een bank, altijd terug zou moeten gaan naar de eigenaar als diegene kan bewijzen dat het geld van hem of haar is, ongeacht de jaren die zijn verstreken? Bent u bereid dit wettelijk te regelen?
 13. Indien er geen eigenaar van tegoeden kan worden gevonden en het vermoeden bestaat dat de rekeninghouder is overleden, welke plichten heeft de bank dan om tegoeden aan de juiste rechthebbenden te doen toekomen? Wat gebeurt er met de tegoeden indien rechthebbenden niet kunnen worden gevonden? Bent u bereid te regelen dat deze tegoeden beschikbaar blijven voor eventuele nabestaanden die zich alsnog melden?