Kamervragen over hypotheekproduct ABN AMRO

Henk Nijboer, Kamerlid voor de PvdA met de portefeuille financiën, heeft vragen gesteld  aan de minister van Financiën over het blijven zitten met restschulden na overlijden. Nijboer doet dit nadat Radar aandacht besteedde aan het verhaal van Ans en Hans. Het stel blijft zitten met een restschuld van het koophuis als een van hen komt te overlijden, terwijl ze wel het hele hypotheekbedrag gespaard hebben.

Hans en Ans hebben een bijzonder hypotheekproduct. Als ze bijna hun huis bij elkaar hebben gespaard, en een van beiden zou onverhoopt overlijden, dan gaat het gespaarde geld niet naar de afbetaling van het huis, maar naar ABN AMRO - en blijven ze met een ton schuld achter.

Hoe zit dat precies? In deze uitlegvideo leggen we het in 1 minuut uit:

Na de uitzending vroeg Antoinette Hertsenberg om de video waarin Kees van Dijkhuizen, voorzitter van ABM AMRO, om deze kwestie op te lossen. Je kunt die video nog altijd delen, via Facebook of Twitter.

Bekijk op Facebook

De vragen van Nijboer aan de minister van Financiën, Wopke Hoekstra:

  1. Hebt u kennis genomen van de uitzending van Radar op 26 februari 2019?
  2.  Klopt het dat verschillende banken spaarhypotheken in combinatie met een overlijdensrisicoverzekering verkochten waarbij als richting het einde van de looptijd een van beide partners overlijdt een deel van het opgebouwde vermogen aan de bank toevalt? Zo ja, bij welke banken werden dergelijke producenten verkocht?
  3. Bent u het met de PvdA eens dat het verkopen van een omgekeerde verzekering nooit de bedoeling van consumenten zal zijn geweest?
  4.  Zijn mensen die ter goede trouw een hypotheek en overlijdensrisicoverzekering afsloten fatsoenlijk geïnformeerd? Heeft de AFM deze polissen bekeken? Zo nee, bent u bereid de AFM hier op te wijzen?
  5. Herkent u de overeenkomst met de verkoop van derivaten aan het mkb? Ook daar wilden mensen zich immers indekken en kregen ze bij onverhoedse omstandigheden onverwacht de rekening gepresenteerd en ook daar was de voorlichting inadequaat?
  6. Vindt u het redelijk dat als mensen af willen van de omgekeerde verzekering dat zij daarvoor extra moeten betalen? Ze hebben het geld toch zelf al gespaard?
  7.  Wat vindt u er ethisch van dat mensen bij overlijden ineens geconfronteerd kunnen worden met financiële zorgen, omdat een deel van het gespaarde vermogen door de bank wordt afgenomen?
  8. Bent u bereid in gesprek te gaan met banken om deze producten te beëindigen?
  9. Wat vindt u ervan dat Radar een oproep moet doen aan de voorzitter van de Raad van Bestuur van ABN AMRO om actie te ondernemen, omdat de bank commentaar weigert? Past dit bij de nieuwe wijze van communiceren en de maatschappelijke betrokkenheid die de sector predikt?