Kankerpatiënt heeft behoefte aan meer contact met huisarts

huisarts-02-07-2019.jpg

De meeste kankerpatiënten willen meer steun van hun huisarts, onder meer bij het maken van keuzes over hun behandeling. Dat blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) onder ruim 4700 (ex-)kankerpatiënten.

Kanker was vorig jaar, net als in voorgaande jaren, de meest voorkomende doodsoorzaak in Nederland. Volgens het onderzoek heeft zes op de tien patiënten behoefte aan contact met de huisarts. Dat is vooral kort na de diagnose, maar ook tijdens de behandeling. Van deze groep patiënten zegt 20 procent geen contact te hebben gehad met de huisarts.

Huisarts moet meer bespreken dan alleen behandeling

Twee derde van de patiënten vindt dat de huisarts met hen moet bespreken wat ze belangrijk vinden in hun leven en welke gevolgen een medische behandeling heeft voor de zaken waaraan ze veel waarde hechten. Van deze patiënten zegt slechts 15 procent dat dit is gebeurd.

Gemiddeld krijgt de huisarts een rapportcijfer 7,4 voor de geboden hulp. Als de huisarts het initiatief tot contact neemt, dan is de waardering hoger (8,0) dan wanneer de patiënt zelf het initiatief neemt (7,0).

Hoe help je iemand met kanker?

Je moeder, beste vriend of collega heeft kanker: hoe kun je hem of haar ondersteunen? Anette Pet, klinisch psycholoog en werkzaam bij het Helen Dowling Instituut, een ggz-instelling die zich richt op psychologische zorg bij kanker, geeft tips. Lees bijvoorbeeld hoe je omgaat met iemands onzekerheid over of de kanker terugkomt.

Bron: ANP