Kankerverwekkend NDMA aangetroffen in diabetesmedicijn

diabetesmedicijn10-9-2020.jpg

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft bij een steekproef in drie varianten van het diabetesmedicijn metformine hoeveelheden van de schadelijke stof NDMA aangetroffen die 'dichtbij de toegestane limiet' zitten. Door de onzekerheidsmarge is onbekend of de stof, die waarschijnlijk kankerverwekkend is, net boven of net onder de maximaal toegestane dosis in de medicijnen zit.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet 'geen acuut gevaar voor de veiligheid' en raadt patiënten aan hun medicatie te blijven gebruiken. Een groot Europees onderzoek dat al langer loopt, moet volgende maand meer duidelijkheid geven over de medicijnen.

'Blijf metformine gebruiken, er is geen extra veiligheidsrisico'

Ook het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) adviseert de eigen achterban door te gaan met het voorschrijven en patiënten met het gebruiken van metformine. 'Met de informatie die er nu is, lijkt er geen extra veiligheidsrisico te zijn.'

Tegelijkertijd is het NHG 'verontrust over de onduidelijkheid die er steeds opnieuw is over de veiligheid van medicatie'. 'Dit geeft onzekerheid voor zowel huisartsen als patiënten en draagt niet bij aan het veilige gebruik van medicatie door patiënten', aldus het genootschap.

Inspectie had resultaten steekproef al in mei

Aanleiding voor het bericht dat de IGJ donderdag naar buiten bracht, is berichtgeving door NRC en Zembla over verontreinigde medicijnen. De inspectie kreeg de resultaten van de RIVM-steekproef al in mei, maar maakte die toen zelf niet bekend omdat het slechts bedoeld was om een 'eerste beeld' te krijgen en te klein was om representatief te zijn.

In negen onderzochte producten met metformine bleef de hoeveelheid onder de wettelijke limiet. Die is zo laag vastgesteld, dat het risico verwaarloosbaar is. 'Wanneer 100.000 patiënten hun hele leven lang de maximale dosering van een medicijn gebruiken, waar elke dag de maximale toegestane limiet van de onzuiverheid in zit, dan zal er van deze 100.000 mensen, 1 persoon extra ergens in zijn of haar leven een vorm van kanker krijgen', legt de IGJ uit.

Terugroepactie blijft uit

Metformine wordt vooral gebruikt door mensen met diabetes type 2, de variant die vaak op middelbare leeftijd ontstaat. Het medicijn verlaagt de bloedsuikerspiegel, waardoor gezondheidsschade kan worden voorkomen.

Daarmee wegen de voordelen 'vele malen zwaarder dan het theoretische risico van een lichte overschrijding van de NDMA‐limiet', aldus de inspectie. Er komt dan ook geen terugroepactie.

Het NHG roept mensen die metformine gebruiken via de medische website thuisarts.nl op daar niet mee te stoppen. Het middel is effectief, veilig en er zijn geen vergelijkbare alternatieven voor, aldus de huisartsenorganisatie.

Bron: ANP