'Kans op dodelijk fietsongeluk driemaal groter met e-bike'

kans-op-dodelijk-ongeluk-3-keer-groter-met-e-bike-780.jpg

De kans op een dodelijk verkeersongeluk is in Duitsland op een elektrische fiets driemaal zo groot als tijdens een tocht op een gewone fiets. Die risicoinschatting hebben deskundigen van de verzekeraar Allianz becijferd, op basis van ongevalsstatistieken en de mobiliteitscijfers van het Duitse ministerie van Verkeer.

Het grotere overlijdensrisico blijft niet alleen beperkt tot oudere gebruikers van e-bikes. 'In alle leeftijdscategoriën is de kans op een dodelijk ongeluk met een elektrische fiets de afgelopen vijf jaar driemaal zo groot geweest als op een gewone fiets', zegt Jörg Kubitzki, ongevalsonderzoeker bij de grootste Europese verzekeraar.

Dodelijke verkeersongelukken: bijna 18% met e-bike

Van de 77 miljoen fietsen in de Bondsrepubliek worden er slechts vier miljoen deels elektrisch aangedreven, iets meer dan 5 procent. Bij dodelijke verkeersongelukken op de fiets is in bijna 18 procent van de incidenten een elektrische fiets betrokken.

Bron: ANP