background branding

Kans op te weinig schoon drinkwater in Nederland

water-in-glas114603986_s.jpg

Als er nu geen actie wordt ondernomen, lopen we in ons land de kans dat drinkwaterbedrijven op afzienbare termijn niet meer voldoende drinkwater kunnen leveren. Vewin, de vereniging van waterbedrijven in Nederland, pleit er daarom opnieuw voor dat drinkwaterbedrijven de kans krijgen om maatregelen te nemen zodat ze straks aan een grotere vraag naar water kunnen voldoen.

Vewin stelt dat alle drinkwaterbedrijven al voor 2030 meer productiecapaciteit nodig hebben; bij drie van de tien bedrijven per direct en bij de andere zeven in aanloop naar 2030, zo staat op de website. De drie zijn Dunea (Zuid-Holland), PWN (Noord-Holland) en Waterbedrijf Groningen. De knelpunten die kunnen ontstaan doen zich in eerste instantie voor bij grote nieuwe bedrijven of woonwijken/nieuwe huizen die niet aangesloten kunnen worden, zo legt een woordvoerster uit. Verder verschillen de problemen per regio.

Onder druk

De drinkwatervoorziening staat onder druk door droogte, verzilting en een toenemende vraag naar drinkwater door onder andere de bevolkingsgroei. Daarnaast verslechtert de kwaliteit van water door vervuiling vanuit de industrie, de landbouw en huishoudens.

Nieuwe bronnen

Eerder dit jaar gaven de drinkwaterbedrijven ook al aan zonder extra maatregelen niet te kunnen garanderen dat er op tijd goed drinkwater is voor de ruim 900.000 nieuwe woningen die het kabinet wil bouwen. De bedrijven willen onder meer dat er ‘meer werk wordt gemaakt van het tijdig aanwijzen, beschikbaar maken en beschermen van nieuwe (waaronder alternatieve) bronnen voor drinkwater’.

Vergunningen

Drinkwaterbedrijven moeten de ruimte krijgen die bronnen ook daadwerkelijk te benutten, zo stelt Vewin, en ‘daarnaast moet de kwaliteit van bestaande drinkwaterbronnen beter beschermd worden’. Ook pleiten de bedrijven voor meer ruimte als het gaat om vergunningverlening om water te winnen ‘en deze vergunningen ook daadwerkelijk en volledig te kunnen gebruiken en meer ruimte voor de financiering van investeringen in nieuwe productie-, zuiverings- en distributiecapaciteit’.

Bron: ANP