background branding

Kerstkaart en –boom populair, vuurwerk mag achterwege blijven

De kerstboom hebben we direct na Sinterklaas in huis gehaald. De kerstkaarten zijn vooral van ouderen afkomstig, zij zijn ook degenen die de meeste digitale gelukwensen versturen. En een overgrote meerderheid onthaalt het vuurwerkverbod met enthousiasme. Wat doen we en hoeveel geven we daaraan uit, deze december? Radar brengt het met een Testpanel-onderzoek onder ruim 45.000 respondenten in beeld.

Een grote meerderheid (84%) van de respondenten viert Kerstmis. Het is niet verbazingwekkend dat maar liefst 92 procent dat met familie doet. Met een flink lager percentage,12 procent, staat een kerstviering met vrienden op de tweede plek. 4,5 procent viert de kerst (ook) met de kerk, 2 procent viert het alleen. 10 procent viert Kerstmis niet.

Uitpakken met kerst

Horen cadeautjes bij de kerst? Lang niet voor iedereen: 41 procent van de Radar Testpanel-leden koopt cadeaus voor anderen. Gemiddeld wordt daar 30 euro per ontvangende persoon aan uitgegeven.

6 december massaal bomen halen

Kerstbomen zijn meer ‘vaste prik’: dit jaar tuigt 72 procent van de kerstvierders er een of zelfs meerdere op. De kunstboom is verreweg het populairst: maar liefst 63 procent kiest hiervoor. De overige 37 procent heeft een echte boom, net iets vaker zonder dan mét kluit. Slechts een enkeling (4%) haalt de boom al in november in huis. 6 december is hiervoor de populairste datum: de dag dat Sinterklaas ons land weer verlaat.

Ophaalacties

De boom gaat bij de meesten op 2 januari het huis weer uit. Van de echte bomen wordt een kwart weer teruggeplant in de tuin of een ander stuk natuur. 16 procent gooit de boom in de afvalbak of bij het grofvuil. Maar verreweg het populairst, met 41 procent, is het laten ophalen van de boom via een speciale ophaalactie, van de gemeente of van clubs die op die manier een centje bijverdienen.

Kerststal voor de oudere, versiering voor iedereen

Bij een ruim kwart van de mensen met een boom staat er dit jaar een kerststal onder. Nog eens 15 procent van de mensen die kerst vieren, heeft deze elders in huis staan. Of men een kerststal heeft, vertoont een sterk verband met de leeftijd: de getallen lopen samen op.

Overige kerstversiering is van alle leeftijden, met gemiddeld 82 procent die het huis decoreert met lichtjes, slingers, nepsneeuw of aanverwante zaken. Jongeren geven er wel meer aan uit dan ouderen: De groep tot 18 jaar gemiddeld 15 euro, de 66-plussers 7,50 euro.

Digitale gelukwensen vooral van ouderen afkomstig

Ook bij de kerstkaarten is een verschil waarneembaar tussen jong en oud. De helft van de jongeren tot 26 jaar oud verstuurt kaarten, terwijl driekwart van de mensen van 56 jaar of ouder ze verstuurt. Daarbovenop komt overigens nog de 11 procent – ongeacht de leeftijd – die enkel kaartjes verstuurt naar degenen waarvan ze ook een kaart ontvangen.

Gemiddeld 96 procent verstuurt de kerstkaarten per papieren post. Vooral ouderen kiezen daarnaast ook vaak voor een digitale gelukwens: 30 procent tegenover 15 procent in de groep van 18 tot 36 jaar.

Jong en oud doet het voor de sier

Het nieuwe jaar wordt door 77 procent van de Testpanel-leden feestelijk onthaald. 15 procent viert het niet. Bij de groep tot 26 jaar haalt gemiddeld 30 procent vuurwerk in huis. Bij de 56-plussers is dit slechts 3 procent. De gemiddeld genomen 50 euro die aan vuurwerk wordt besteed, gaat binnen alle leeftijdsgroepen voor het grootste gedeelte op aan siervuurwerk.

Vuurwerkverbod enthousiast verwelkomd

Het vuurwerkverbod wordt door velen verwelkomd. Meer dan de helft van de ruim 45.000 Testpanel-leden staat er ‘heel positief’ tegenover, nog eens een kwart (24%) positief. Slechts een kleine groep staat er negatief (6%) tot ‘heel negatief’ (3%) tegenover.

Komt het vuurwerkverbod in de eigen omgeving, dan is een overgrote meerderheid daar nog steeds heel enthousiast over, al zijn iets minder mensen positief over een verbod in eigen omgeving dan over een verbod elders: in totaal geeft 12 procent aan er ‘negatief’ tot ‘heel negatief’ tegenover te staan.

Lang niet iedereen in het nieuw

Nieuwe kleding, schoenen of accessoires speciaal voor de feestdagen: voor de meesten (83%) hoeft dat niet. De 10 procent die wel een nieuwe outfit scoort, geeft hier gemiddeld 100 euro aan uit.Over dit onderzoekAan het onderzoek deden 45.338 leden van het Radar Testpanel mee. Het onderzoek vond plaats tussen 11 en 22 december 2014.

Het Radar Testpanel bestaat uit ruim 82.000 mensen. Zij nemen deel aan online enquêtes. De resultaten uit deze onderzoeken worden gebruikt in het tv-programma Radar en/of voor nieuwsberichten op de website radartv.nl.