background branding

'Keuzevrijheid pensioenfonds leidt tot extra kosten'

pensioen-keuzevrijheid-780.jpg

Als mensen zelf kunnen kiezen bij welk fonds ze hun pensioen willen onderbrengen kan dat tot hoge kosten leiden. Dat zegt het Centraal Planbureau (CPB) op basis van ervaringen uit het buitenland. Volgens het CPB zorgt het in veel gevallen ook niet tot betere beleggingsresultaten.

De jongerenorganisaties van D66, PvdA en VVD opperden zo'n voorstel in 2013. Een argument voor vrije keuze van pensioenfonds of verzekeraar is dat concurrentie kan prikkelen tot efficiënte uitvoering, innovatie en klantgerichtheid, zo erkent het CPB.

Moeite met vergelijken

Volgens de belangrijke adviseur van de overheid blijkt uit voorbeelden in landen als Australië en Chili echter dat werknemers in de praktijk vaak moeite hebben met het vergelijken van aanbieders. Oudedagvoorziening is voor veel mensen immers een complexe en ingewikkelde zaak. Fondsen waren er veel extra geld kwijt aan klantenwerving of er ontstond een soort oligopolie met weinig marktwerking.

Actieve rol overheid

Het CPB stelt dat het uitvoeren van het plan dan ook veel van diverse partijen vereist. Zo zou een actieve rol van overheid en werkgevers nodig zijn om ervoor te zorgen dat de kosten binnen de perken blijven en het stelsel voldoende transparant is.

Toekomst

Er wordt in Den Haag al enige tijd gediscussieerd over hoe het pensioenstelsel van de toekomst eruit moet zien. Alle neuzen staan nog niet dezelfde kant op, al hebben diverse instanties inmiddels wel een voorkeur aangegeven. Er is vooral veel belangstelling voor een systeem waarbij mensen een persoonlijk pensioenpotje opbouwen maar waar toch collectief gedeelde risico's blijven bestaan.

Bron: ANP