Kifid gefaseerd aan de slag met ruim 700 klachten over woekerpolissen

stapel-docuemten-700-klachten-woekerpolis-780.jpg

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) gaat aan de slag met ruim 700 klachten over woekerpolissen. Dat meldt het instituut dinsdag. Tot nog toe heeft het Kifid met deze afhandeling gewacht tot er uitspraak was gedaan over vijf 'richtinggevende zaken', en die uitspraken zijn er nu.

Het instituut gaat de honderden klachten volgens eigen zeggen 'gefaseerd oppakken (…) in het belang van een zorgvuldige klachtafhandeling'. 
Betrokken consumenten en financiële dienstverleners ontvangen hierover de komende maand bericht.

Behoefte aan uitspraken

Tot nog toe heeft de Geschillencommissie van Kifid de behandeling van alle klachten over beleggingsverzekeringen aangehouden (uitgesteld). De Geschillencommissie had behoefte aan uitspraken van de Commissie van Beroep over vijf richtinggevende zaken.

Op 13 maart 2018 is in de vijfde richtinggevende zaak door de Commissie van Beroep uitspraak gedaan.
 Nu kan de Geschillencommissie de behandeling van klachten over beleggingsverzekeringen fasegewijs oppakken. 'Zij zal daarbij zonder meer de door de Commissie van Beroep uitgezette lijnen volgen', zo valt te lezen in het persbericht van het Kifid.

Fasegewijze voortzetting

'Het is onmogelijk om de meer dan 700 aangehouden klachten over beleggingsverzekeringen in één keer op te pakken. In het belang van kwaliteit en deskundigheid gaat Kifid de klachtbehandeling van beleggingsverzekeringen fasegewijs voortzetten', licht het instituut toe.

Zo zullen bijvoorbeeld klachten over eenzelfde verzekeringsproduct worden geclusterd, om vervolgens per cluster de klachten één voor één af te handelen.

Het ligt volgens het Kifid voor de hand dat klachten over een specifiek verzekeringsproduct, waarover de Commissie van Beroep zich heeft uitgesproken, eerder kunnen worden opgepakt dan klachten waarin nog geen uitspraak in hoger beroep is gedaan.

Door deze clustering kan het gebeuren dat het Kifid een relatief kort geleden ingediende klacht eerder behandelt dan eentje die al veel eerder is ingediend.

Gelegenheid om te reageren op uitspraken

In de eerste fase van de voortgezette behandeling krijgt een aantal (vertegenwoordigers van) consumenten en betrokken verzekeraars, waarvan de klacht schriftelijk al geheel of deels was behandeld, de gelegenheid om te reageren op de vijf richtinggevende uitspraken. Consumenten en verzekeraars kunnen hiermee hun stellingen nader onderbouwen. Wanneer de Geschillencommissie deze reacties heeft ontvangen, zal zij zich beraden over een uitspraak.

Stimuleren van oplossingen via bemiddeling

De 'Visie op klachtbehandeling' van Kifid laat ruimte voor bemiddeling op ieder moment in de klachtprocedure. Het is heel goed mogelijk dat consumenten toch weer in gesprek zijn met de verzekeraars om er onderling uit te komen. Of dat zij in het licht van de uitspraken van de Commissie van Beroep aanleiding zien alsnog met de verzekeraar in gesprek te gaan.

De Geschillencommissie zal oplossingen via bemiddeling stimuleren, mits beide partijen daarvoor openstaan.

De vijf richtinggevende uitspraken op de Kifid-site

De vijf richtinggevende uitspraken van de Commissie van Beroep zijn te vinden op de Kifid-website. Het gaat om uitspraken over de volgende producten:

  • ABC Spaarplan (universal life variant, a.s.r.)
  • LevensPlan (a.s.r)
  • Meegroeiverzekering (ABN AMRO)
  • Waerdye Spaarplan (a.s.r.)
  • Flexibel Verzekerd Beleggen (Nationale Nederlanden)

In het uitsprakenregister van het instituut staan ze onder de volgende nummers: CvB 2017-023A (22 juni 2017), CvB 2017-035 (6 november 2017), CvB 2017-036 (6 november 2017), CvB 2017-043 (20 december 2017) en CvB 2018-019 (13 maart 2018).

Kifid geeft tekst en uitleg in Radar

In de Radar-uitzending van maandag 2 april 2018 is het Kifid aanwezig in de studio om een toelichting te geven op de huidige stand van zaken.

Bron: Radar / Kifid