Kifid heeft bijna 200 klachten over woekerpolissen afgerond

woekerpolis-kifid-06052019.jpg

Het financiële klachteninstituut Kifid heeft naar eigen zeggen al bijna tweehonderd klachten over woekerpolissen afgerond. Deels werden zaken door de verzekeraar zelf opgelost. In andere gevallen gebeurde dit door tussenkomst van een bemiddelaar.

Het is inmiddels een jaar geleden dat Kifid de behandeling van de klachten over beleggingsverzekeringen fasegewijs heeft opgepakt. Het afgelopen jaar ontving Kifid tachtig nieuwe klachten over beleggingsverzekeringen. Hierdoor bedraagt het totale aantal zaken dat nog in behandeling is momenteel circa zevenhonderd.

Bij de behandeling gebruikt het uitspraken van de Commissie van Beroep van het Kifid over vijf richtinggevende zaken als leidraad.

Gefaseerde aanpak

Eveline Ruinaard, voorzitter van de Geschillencommissie van Kifid: 'De gefaseerde aanpak voor de behandeling van beleggingsverzekeringsklachten begint vruchten af te werpen. Ik ben blij dat we inmiddels voor bijna 200 consumenten en de betrokken verzekeraars dit 'hoofdpijndossier' hebben kunnen sluiten.'

Woekerpolissen zijn beleggingsverzekeringen waarbij veel te hoge kosten in rekening zijn gebracht. De kwestie speelt al jaren. Claimorganisaties proberen namens gedupeerden schadevergoedingen los te krijgen bij verzekeraars als Nationale-Nederlanden, ASR en het toenmalige Reaal. Dat verloopt echter zeer traag en er lopen verschillende juridische procedures door elkaar heen.

Wat is een woekerpolis?

Een woekerpolis is een financieel product, waarbij te hoge kosten worden ingehouden. Zo'n polis werd bijvoorbeeld verkocht als spaarproduct, en kon worden ingezet voor de aflossing van de hypotheek of voor een pensioen. Op de einddatum was daar dan te weinig geld voor beschikbaar. Radar bracht dit aan het licht en besteedde er diverse keren aandacht aan. Klanten met een woekerpolis die recht hadden op compensatie, kregen geen duidelijkheid over hoe die compensatie werd berekend.

Meer over woekerpolissen

700 zaken

In april 2018 had het Kifid een uitspraak gedaan in vijf zaken, die volgens de instantie exemplarisch zijn voor de ruim 700 dossiers. Het Kifid legde destijds in de studio uit wat dat betekent voor de woekerpolisbezitters.

Radar Gemist: 700 woekerpolisdossiers

Bron: ANP / Kifid