background branding

'Kifid toont zich onbetrouwbaar'

07122021Allianz.jpg

'Kifid kiest steevast partij voor de verzekeraar, de consument trekt bij dit zogenaamd onafhankelijke instituut aan het kortste eind.' Na 8 jaar strijd tegen Allianz gooien de 150 leden van Stichting Allianz DinPlan Dupe de handdoek in de ring. 

'Feit is: wij hebben met het samen indienen van onze individuele klachten bij het Kifid van meet af aan geen kans gehad.' Teleurgesteld zegt Marijke Clerx, de voorvrouw van de stichting, te stoppen met procederen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). 

Vooral door de individuele klachtbehandeling heeft de verzekeraar voordeel gekregen bij het Kifid, concludeert Clerx. 'De verzekeraars waaronder Allianz hebben bij de oprichting van het financiële klachteninstituut intensief gelobbyd voor individuele klachtbehandeling door Kifid. Zo staan ze natuurlijk het sterkste tegenover ons als een grote groep klagers. Dit voordeel laten ze niet los. Dat blijkt.'

Hoge woekerkosten Allianz

'Samen zijn we door Allianz voor miljoenen euro's benadeeld.' Marijke Clerx had net als de andere deelnemers van de stichting een beleggingsverzekering van Allianz. Ze hebben allemaal ervaren dat Allianz heel veel kosten heeft ingehouden op het geld van de klanten. Met als gevolg dat de opbrengsten van de beleggingsverzekeringen zeker zijn gehalveerd, of zelfs minder hebben opgebracht dan dat de klant er in heeft gestopt. Een woekerpolis dus (zie onderstaand informatieblok).

Op eigen kracht - dus op eigen kosten - hebben ze een advocaat en actuaris ingehuurd. Ze hebben gekozen om niet een rechtszaak te beginnen, maar hun klachten voor te leggen aan het Kifid. Die garandeert immers een gelijk speelveld voor consumenten en verzekeraar, waar ook rekening wordt gehouden met 'het kennisverschil tussen consument en ondernemers en financiële dienstverleners,' zoals het Kifid vermeldt op de website.

Kifid veranderde de regels

'Het Kifid vindt dat verzekeraars niet verplicht zijn hun klanten vooraf te informeren over inhouding van die belachelijk hoge kosten.' Wat de klachtenprocedures zelf betreft laat het Kifid volgens de stichting vooral de oren hangen naar de verzekeraar. 'Allianz, die met duurbetaalde advocaten de procedure juridisch hebben kunnen vertragen en frustreren. Allianz dat momenteel aandringt op afhandelen van alle aangehouden klachten! Jarenlang zijn we aan het lijntje gehouden, is de klachtbehandeling op verzoek van verzekeraars twee keer langdurig stilgelegd en veranderde Kifid in april 2018 lopende de procedures de regels.'

Reactie Kifid

De stichting verwijst naar een mogelijk gunstig arrest van de Hoge Raad, gunstig voor de gedupeerden, waarmee Kifid nu geen rekening mee wil houden, aldus Clerx. Radar heeft het Kifid gevraagd of dit klopt. In een mail schrijft Kifid woordvoerder Marie-Christine Reusken dat Kifid de stichting heeft laten weten wél te wachten op de uitkomst bij de Hoge Raad: 'Met het doen van uitspraken, en indien nodig mondelinge behandelingen wachten we totdat de uitkomst van de prejudiciële procedure bij de Hoge Raad bekend is. Dit heeft Kifid begin november gecommuniceerd met het bestuur en de advocaat van de Stichting en met de individuele deelnemers van de Stichting.'

Marijke Clerx verwijst naar de brief die de deelnemers afgelopen november van het Kifid hebben ontvangen. 'Daarin is inderdaad gesteld dat er op het Arrest van de Hoge Raad wordt gewacht maar niet dat Kifid de reactie van de Hoge Raad ook zal meewegen in de uitspraken. Wel zegt Kifid dat het vasthoudt aan de drie eerdere negatieve uitspraken. Het vaste oordeel van Kifid is dat er geen wettelijke informatieplicht voor verzekeraars is. Allianz is het daarmee natuurlijk eens. Daarmee is elk vertrouwen in de goede afloop van de procedure weg.'

Geen schadevergoeding

De woordvoerder van het Kifid bevestigt dat ze op het standpunt staan dat Allianz haar klanten niet van te voren hoefde te waarschuwen voor de kosten die op de inleg worden ingehouden. 'Daarmee is de Kifid-lijn duidelijk: er is geen grond voor een schadevergoeding,' laat de woordvoerder van het Kifid weten.

Voor Marijke Clerx en haar 150 mede-strijders bevestigt dit het genomen besluit. 'Het heeft heel wat voeten in aarde gehad, ook onze beslissing om te stoppen bij het Kifid. Wij staan met lege handen. Kifid staat aan de kant van de verzekeraar. Hoe is het mogelijk dat Kifid vast oordeelt dat er geen regels zijn die verzekeraars verplichten hun klanten vooraf - duidelijk én begrijpelijk - te informeren over de risico's van beleggingsverzekeringen?'

De 150 deelnemers van Stichting Allianz DinPlan dupe wachten nu eerst de uitspraak van de Hoge Raad af om te bepalen wat mogelijke hun juridische stappen zullen zijn.

Cees Pastoor (Allianz polis afgesloten in 1993) heeft samen met de overige deelnemers van Stichting Allianz DINPlan Dupe zijn klachten neergelegd bij het Kifid:

Cees heeft ruim 48 duizend euro aan Allianz toevertrouwd (48.059,86). Daar is nu na jaren nog geen 33 duizend euro van over (32.843). Allianz heeft namelijk in al die jaren bijna 38 duizend euro aan kosten en risico premie ingehouden (37.675). Had Allianz de helft minder 'kosten' ingehouden, dan had het kapitaal van Cees nog wat kunnen groeien en had hij in plaats van 33 duizend, 64 duizend euro gehad (63.464).