background branding

Kifid: 'Verzekering dekt coronaclaims niet altijd'

200807 thuis corona reis.jpg

Waarom dekt mijn doorlopende reis- en annuleringsverzekering niet alle kosten van mijn geannuleerde vakantie? Klachteninstituut Kifid kreeg tijdens de coronacrisis veel klachten binnen. Wat het instituut opvalt: consumenten menen dat hun doorlopende verzekering meer dekt dan ze volgens de geldende verzekeringsvoorwaarden mogen verwachten. De Geschillencommissie heeft alvast in drie klachtzaken gesteld dat de verzekering de geclaimde annuleringskosten en/of extra reis- en verblijfkosten niet dekt.

Volgens Kifid is het aan de consument zelf om te weten waarvoor zij wel en niet verzekerd zijn: 'Bij het aangaan of verlengen van een doorlopende reis- en annuleringsverzekering gaat de consument akkoord met de voor de verzekering dan geldende voorwaarden, inclusief de beperkingen. Het is de verantwoordelijkheid van consumenten zelf om van deze voorwaarden kennis te nemen, zodat zij weten waarvoor zij wel en niet verzekerd zijn.'

Corona geen natuurgeweld

Een van de zaken waarin de Geschillencommissie oordeelde dat de consument geen recht op vergoeding van de extra kosten heeft, werd de terugvlucht van een man omwille van het coronavirus geannuleerd. Hij moet langer in Marokko blijven en claimt tevergeefs de extra verblijfkosten op zijn doorlopende reis- en annuleringsverzekering.

De verzekering dekt extra reis- en verblijfkosten alleen als dit komt door natuurgeweld, staking bij het openbaar vervoer en/of staking door luchthavenpersoneel. Een pandemie is geen natuurgeweld. Onder natuurgeweld verstaat de verzekeraar een aardbeving, vulkanische uitbarsting of overstroming. 

Geen verplichte inenting

In een andere zaak annuleert een consument eind maart zelf een voor mei geplande reis naar Japan. Haar man is hartpatiënt en dus extra kwetsbaar voor het coronavirus. Zij beroept zich op de verzekeringsvoorwaarde die stelt dat annuleringskosten zijn gedekt 'als u onverwacht om medische redenen niet de inenting kunt krijgen die verplicht is voor uw reisbestemming.'

Voor Japan is er geen verplichting om zich te laten inenten, dus dekt de doorlopende reisverzekering van deze consument deze annuleringskosten niet. De uitspraak van de Geschillencommissie is hier niet-bindend: de consument kan de zaak nog aan de rechter voorleggen. 

Eerder terugreizen

Gedurende zijn reis op de Filipijnen krijgt een consument te maken met een totaalverbod op reizen. De man wil het land zo snel mogelijk verlaten en betaalt voor diverse vluchten terug naar Nederland. Ook in deze zaak keert de verzekeraar niet uit: zijn doorlopende reisverzekering dekt het onverwacht moeten terugreizen alleen in geval van ziekte, ongeval, overlijden of schade aan de woning, maar niet in het geval van een pandemie.

Ook had de man geen toestemming gekregen van de alarmcentrale van de verzekeraar voor de extra kosten. Hij had de alarmcentrale in zijn haast niet eerst gecontacteerd.

'Lees ook de beperkingen'

Kifid adviseert consumenten om zorgvuldig de voorwaarden te lezen bij het sluiten van een doorlopende reis- en/of annuleringsverzekering: 'Ook de beperkingen ervan. Is in de voorwaarden over een gebeurtenis niets opgenomen, dan is die gebeurtenis in de regel niet gedekt. Ga wijs op reis en check voor iedere nieuwe vakantie of je doorlopende reis- en/of annuleringsverzekering nog passend is voor wat je wel of niet wilt verzekeren.'

Maar ook financiële dienstverleners krijgen raad: 'Zorg dat de verzekeringsvoorwaarden voor de verzekeringnemer duidelijk en begrijpelijk zijn. Voorkom klachten door verwachtingen van klanten te managen: bijvoorbeeld door bij het sluiten en (jaarlijks) verlengen van een doorlopende reis- en/of annuleringsverzekering te communiceren over wat wel en niet gedekt wordt door de verzekering.'

Bron: Kifid