'Kinderbijslag niet inkomensafhankelijk'

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken is er geen voorstander van om kinderbijslag inkomensafhankelijk te maken. Ook de AOW moet onafhankelijk blijven van het inkomen van de ontvanger, vindt de PvdA-minister.

Volgens hem is er 'veel voor te zeggen' dat ook middeninkomens blijven profiteren van overheidsvoorzieningen als de kinderbijslag en dat alle ouderen recht houden op AOW. Dat zorgt voor 'cement in het sociaal stelsel'.

Asscher zei dit donderdag in het debat over zijn plan om te snijden in de financiële regelingen voor ouderen met kinderen. Het aantal kindregelingen wordt verlaagd van 11 naar 4. Dat levert een bezuiniging op van 500 miljoen euro.

GroenLinks en SP zien niets in het wetsvoorstel. Zij willen dat kinderbijslag inkomensafhankelijk wordt. Dat zou veel geld opleveren. Ook PvdA-leider Diederik Samsom heeft in het verleden wel eens geopperd om kinderbijslag inkomensafhankelijk te maken.

Ook het CDA wijst de ingrepen in de kindregelingen af. Deze partij stelt voor de bezuinigingen deels terug te draaien, maar krijgt daarvoor geen meerderheid. Het kabinet sloot eind vorig jaar een akkoord over de bezuiniging op de kindregelingen met de bevriende oppositiefracties D66, ChristenUnie en SGP. Het wetsvoorstel kan daardoor op brede steun rekenen, ook in de Senaat, waar de regeringscoalitie geen meerderheid heeft.

Asscher deelt niet de zorg van CDA-Kamerlid Pieter Heerma dat het korten op de kindregelingen zal leiden tot minder geboortes. De minister wees erop dat Nederland een gunstiger geboortecijfer heeft dan Duitsland en België. Heerma had er juist op gewezen dat deze buurlanden meer geld uitgeven aan gezinnen.

Bron: ANP