'Kinderen moeten meer wettelijke ouders kunnen krijgen'

ouders.jpg

Een kind moet meer dan twee ouders kunnen hebben die wettelijk als ouder erkend zijn. Maximaal mogen er vier juridische ouders in het spel zijn die het kind in hooguit twee huishoudens verzorgen, opvoeden en het gezag uitoefenen.

Ook voor draagmoederschap, waarbij een vrouw een kind krijgt voor een ander, moet een wettelijke regeling komen. Dat schrijft de Staatscommissie Herijking ouderschap woensdag in een advies aan justitieminister Ard van der Steur. Om juridisch meerouderschap mogelijk te maken is wetswijziging nodig.

Allerlei gezinssituaties

Juridische ouders hebben meer rechten en plichten tegenover het kind. Het gaat er onder meer om wiens naam het kind krijgt, welke nationaliteit en van wie het iets erft. Aanleiding voor het rapport zijn het ontstaan van allerlei gezinssituaties die anders zijn dan het traditionele gezin met een vader en een moeder. Het gaat om gezinnen met homoseksuele ouders, samengestelde gezinnen en gezinnen waarin meer mensen met elkaar kinderen verzorgen.

Overeenkomst voor de rechter

Om het meerouderschap vast te leggen, moeten toekomstige ouders wel een overeenkomst afsluiten die ze aan de rechter moeten voorleggen. Daarin moeten afspraken staan over de geslachtsnaam, de opvoeding en verzorging, de hoofdverblijfplaats van het kind en de financiële lasten. Dit moet allemaal geregeld zijn vóór de geboorte, stelt de commissie onder leiding van oud-politicus Aleid Wolfsen. Bovendien krijgt het kind wettelijk het recht inzicht te krijgen in zijn ontstaan en gegevens te krijgen over donoren van sperma of eicellen.

Kinderhandel tegengaan

Ook voor draagmoederschap moeten regels komen. Dit moet de positie van de draagmoeder en de toekomstige ouders vastleggen. Zo kan mogelijke kinderhandel of kinderkoop in het buitenland worden tegengegaan. Van der Steur staat positief tegenover de voorstellen voor het meerouderschap en -gezag. Hij zal gaan bekijken of en hoe de tientallen aanbevelingen uit het rapport uit te voeren zijn.

Bron: ANP