Kinderen voelen zich ongehoord bij klachten over jeugdzorg, zegt de Kinderombudsvrouw

21042022-kind-psycholoog.jpg

Kinderen die klachten hebben over jeugdzorg, kunnen die maar moeilijk kwijt, signaleren de Nationale ombudsman en de Kinderombudsvrouw. 'Zij weten niet goed waar zij hun klacht kunnen neerleggen, durven hun onvrede over besluiten, regels of begeleiders niet altijd te uiten of hebben het gevoel dat er toch niet naar hen geluisterd wordt', schrijven ze in een brief. Die is gericht aan jeugdzorginstellingen, de Raad voor de Kinderbescherming en minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz.

Volgens Ombudsman Reinier van Zutphen en Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer zijn klachtenregelingen vaak 'onduidelijk of niet goed te vinden'. Regelingen verschillen ook sterk per aanbieder, wat het er voor de betrokkenen niet duidelijker op maakt.

Als meerdere instanties betrokken zijn wordt het nog ingewikkelder, want klachten worden in afzonderlijke procedures behandeld. 'Het vergt veel inzet en doorzettingsvermogen om telkens opnieuw bij iedere instantie een klacht in te dienen, wanneer al deze instanties betrokken zijn bij dezelfde casus', aldus Van Zutphen en Kalverboer. Het zou volgens hen 'een enorme verbetering zijn als deze klachten in één procedure door dezelfde klachtencommissie voortvarend behandeld kunnen worden.'

Ondanks gelijk van klachtencommissie toch geen gevolgen

Zelfs als een kind, of een volwassene, gelijk krijgt van een klachtencommissie, is vaak onduidelijk wat een instelling daarmee gaat doen. Soms legt een instelling zo'n oordeel naast zich neer. 'Dit is voor volwassenen en kinderen erg verwarrend. Ze hebben van de klachtencommissie gelijk gekregen, maar er verandert ogenschijnlijk niets en er wordt aan hen niet uitgelegd waarom.'

Bron: ANP