background branding

Klacht FNV over zorgspotjes ministerie VWS

FNV Zorg & Welzijn komt in het geweer tegen spotjes van het ministerie van Volksgezondheid. De vakbondssector dient een klacht in bij de Reclame Code Commissie omdat ze een aantal filmpjes over veranderingen en bezuinigingen in de zorg misleidend vindt.

'In de spotjes worden verwachtingen gewekt die voor veel mensen niet waargemaakt kunnen worden. Minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn proberen Nederland in slaap te sussen met mooie verhaaltjes. Mensen hebben recht op het eerlijke verhaal', zegt kwartiermaker van FNV Zorg & Welzijn Corrie van Brenk zondag. Daarom zouden de huidige spotjes vervangen moeten worden.

Minder zorg

Volgens de vakbond staan de spotjes van het ministerie 'in schril contrast met het willekeurige beleid van gemeenten, met de duizenden ontslagen die er in de zorg vallen, honderden verzorgingshuizen die sluiten en de ouderen die hun zorg verliezen'. Ze wijst op een spotje over een oude mevrouw die slecht ter been is en 'straks thuis aanvullende ondersteuning krijgt van professionals en haar gemeente'. Maar volgens de FNV gaat deze suggestie in veel gevallen niet op, alleen al omdat in veel gemeenten vanwege de bezuinigingen zorg verdwijnt.

Niet zo gemakkelijk naar zorginstelling

Een ander gewraakt filmpje gaat over een oudere meneer die dementeert en naar een zorginstelling verhuist. 'In werkelijkheid wil het kabinet dat deze mensen in deze moeilijke situatie juist langer thuis blijven wonen. De spot wekt de illusie dat de meneer zo naar een instelling kan, terwijl het in de praktijk juist moeilijker wordt', aldus Van Brenk.

Bron: ANP