Klimaatplannen niet genoeg om doel te halen

klimaatakkoord-130302912.jpg

De klimaatplannen die het kabinet heeft laten doorrekenen, zorgen in 2030 voor een vermindering van de uitstoot van CO2 tussen de 43 en 51 procent ten opzichte van 1990. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), dat de voorstellen heeft geanalyseerd, maakt daaruit op dat het doel van 49 procent waarschijnlijk niet wordt gehaald.

Het PBL denkt dat met het concept-klimaatakkoord wel 'grote stappen' kunnen worden gezet. 'Maar er is nog veel werk aan de winkel.' Alleen in het gunstigste scenario wordt de doelstelling gehaald, maar als alles tegenzit bij lange na niet. Het planbureau wijst op onzekerheden over het precieze effect van de voorgestelde maatregelen. Om die weg te nemen moeten politieke keuzes worden gemaakt.

Lees ook: Coalitiepartijen overwegen CO2-belasting voor bedrijven

De kosten van de voorstellen tellen volgens het PBL op tot op 1,6 tot 1,9 miljard euro per jaar in 2030. Dat is aanzienlijk minder dan vorig jaar naar voren kwam uit een eerste analyse van de hoofdlijnen van het klimaatakkoord.

Update 17:00 uur: VEH: Klimaatregelingen nog geen houvast voor huisbezitters

Woningeigenaren krijgen nog geen duidelijkheid over de kosten en gevolgen door de doorrekeningen van het klimaatakkoord. Dat zegt Vereniging Eigen Huis (VEH). De aankondiging voor de verlaging van de energielasten is volgens de vereniging goed nieuws, maar 'kan worden ingehaald door kosten van nu nog onbekende aanvullende maatregelen om de doelen te halen'.

Het PBL twijfelt volgens VEH over het succes als woningen van wijk tot wijk aardgasvrij worden gemaakt. Dat komt vooral door onduidelijkheden over de besluitvorming van gemeenten en de kosten van technieken, zoals warmtepompen.

Bron: ANP