Komende maand nog soepele pgb-controle

csm_zorg-laptop-handen-typen-780_5005a53309.jpg

Mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) krijgen een maand langer om te wennen aan de regels waaraan hun declaraties moeten voldoen. Tot 1 november worden rekeningen die niet helemaal goed zijn ingevuld toch uitbetaald.

Uit een steekproef van de Sociale verzekeringsbank (SVB) deze zomer bleek dat slechts 39 procent van de 734 willekeurig uitgekozen declaraties goed was ingevuld.

Na oktober geen uitbetaling bij foute factuur

Tot november neemt de SVB contact op met indiener van de declaratie om door te nemen wat er de volgende keer beter moet. Daarna worden niet-correcte facturen niet meer betaald. De SVB blijft de betrokkene ook dan adviseren zodat toch een goed ingevulde declaratie kan worden ingediend die ook wordt uitbetaald. Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) schrijft dat vrijdag aan de Tweede Kamer.

Met het persoonsgebonden budget kunnen mensen met een beperking zelf hun zorg op maat regelen. In 2015 veranderde het pgb-systeem. Gemeenten kregen de regie en de SVB werd verantwoordelijk voor de uitbetaling van pgb's. De eerste maanden regende het klachten van mensen die hun geld niet of te laat kregen, waarop noodmaatregelen volgden en de controles op de uitbetaling niet allemaal meer werden toegepast om de uitbetaling van de pgb's zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Bron: ANP