Konijnenhokken en vogelkooien vanaf 2023 niet meer toegestaan

02:06 dierenwet.jpg

Konijnen en vogels mogen vanaf 2023 misschien niet meer gehouden worden in een hok of kooi. Dat stelt een nieuwe dierenwet die vorige week geruisloos aangenomen is door de Eerste Kamer. 

De nieuwe wet werd ingebracht door de Partij voor de Dieren en regelt dat dieren geen pijn of ongemak meer mogen ervaren als ze in een hok, kooi of stal gehouden worden. Huisdiereigenaren dreigen hierdoor in grote problemen te komen.

Wet heeft ook betrekking op huisdieren

De wet betreft niet alleen vee, maar heeft ook betrekking op huisdieren. 'Daarbij kun je dus ook denken aan het eenzame konijn in het hok in de achtertuin of aan de vogel in de kooi', zegt Bas Rodenburg, hoogleraar dierenwelzijn aan de Universiteit Utrecht. 

Volgens de nieuwe regels moet een dier natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Hokken, stallen en kooitjes moeten op dit gedrag aangepast worden. Zo zijn konijnen en verschillende vogelsoorten volgens de hoogleraar sociale dieren die veel bewegingsvrijheid nodig hebben. Ook zouden katten volgens de wet altijd de mogelijkheid moeten hebben om naar buiten te gaan.

Uitvoerbaarheid is twijfelachtig

Rodenburg is sceptisch over de uitvoerbaarheid van de wet en ook minister Schouten ontraadde in april de wijziging. Toch steunde een meerderheid in de Tweede Kamer het voorstel. Vervolgens ging ook de Eerste Kamer vorige week akkoord: het wetsvoorstel werd afgedaan als hamerstuk.

De VVD, CDA, SGP en BBB zijn daarbij bang dat de wet desastreus kan zijn voor de veehouderij in Nederland. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 'analyseert' volgens Schouten wat de nieuwe wet betekent. 'De wet is heel open geformuleerd', geeft ze aan. 'Daarbinnen moet je kijken wat wel en wat niet kan.' De minister geeft aan dat het bijvoorbeeld lastig is om vast te stellen wat precies verstaan wordt onder natuurlijk gedrag van dieren.

Geen biggenstaarten meer wegbranden

De dierenwet zorgt ervoor dat 'het houden van dieren in een bepaald houderijsysteem' géén 'redelijk doel' meer mag zijn om dierenleed te veroorzaken. Zo moeten eenden de mogelijkheid hebben om te zwemmen omdat zwemvliezen er niet voor gemaakt zijn het gewicht van de eend de hele dag door te dragen. Ook mogen biggenstaarten niet worden weggebrand, mogen kalveren en geiten niet meer worden onthoornd, moeten konijnen kunnen graven en moeten varkens in de modder kunnen wroeten. Ook zouden kalfjes en biggetjes niet kort na de geboorte bij de moeder weggehaald mogen worden.

Nieuwe dierenwet: exit Flappie en Poekie? Geef je mening

‘Einde van intensieve veehouderij’

Zowel de boeren als het ministerie van Landbouw vreest dat een strenge invulling van de wetswijziging het einde is van intensieve veehouderij. Schouten waarschuwde al eerder voor veel discussie omtrent het voorstel: 'Dit amendement is heel algemeen geformuleerd en is praktisch niet uitvoerbaar', stelde ze toen.

Schouten werkt aan een 'juridische analyse van de consequenties en een analyse van de impact voor de praktijk voor het houden van dieren' en zal de Kamer nog voor het zomerreces informeren over de stand van zaken.

Bron: AD