'Korting op tanken' moet inkomensafhankelijk zijn

brandstofaccijns-780.jpg

De accijnzen op brandstof gaan per april omlaag. Tanken wordt daardoor goedkoper. Veel mensen vinden dat een goede zaak, want waarom zou je tegen lagere prijzen zijn? Toch vindt een grote groep mensen dat de overheid ook, of júist zou moeten investeren in alternatieven die het olieverbruik beperken. En waarom krijgen alle inkomens 'korting op tanken', terwijl sommigen het zich blijkbaar kunnen permitteren om met hard rijden meer brandstof dan nodig te verbruiken?

De hoge brandstofprijzen zijn voor veel mensen een strop. 58 procent van de bijna 2000 pollrespondenten antwoordt dan ook volmondig 'ja' op de vraag of zij de verlaging van de accijnzen op brandstof een goede maatregel vinden. Veel mensen geven aan dat zij geen keuze hebben: zij moeten bijvoorbeeld voor hun werk of vanwege mantelzorg ver of op onhandige tijden reizen, of hebben medische redenen.

Benzine nodig om te kunnen werken. Openbaar vervoer niet mogelijk vanwege continue diensten. En om mantelzorg te kunnen verrichten
- Polldeelnemer over de noodzaak van autorijden

Aan de andere kant is het omwille van het klimaat en de geldstromen naar Rusland beter om het verbruik te beperken. Er zijn mensen die daar totaal aan voorbij gaan:

Gas en andere fossielen brandstoffen worden nog steeds geleverd
- Polldeelnemer voor korting op tanken

Toch zijn er ook veel mensen, zowel vóór als tegenstanders van de maatregel, die de noodzaak wel zien. Zo antwoordt 32 procent dat zij het weliswaar een goede maatregel vinden, maar dat er óók geïnvesteerd moet worden in alternatieve methoden van vervoer, om het olieverbruik te beperken. Zoals een polldeelnemer aangeeft: 'Als ik nu 20 minuten met de auto van woon-werk ga en het ov 5 kwartier is, en de kosten daarvoor nog steeds heel hoog zijn, blijft de keuze om de auto te pakken snel gemaakt.' Door de respondenten wordt een flinke waslijst aan alternatieve investeringen ingebracht:

Hierin kan de overheid investeren om brandstof te besparen:

 • 'Misschien is dit een goed moment om het woon-werkverkeer (weer) eens goed onder de loep te nemen.'
 • 'Fietsen waar mogelijk, auto voor grotere afstanden, carpoolen.'
 • 'Meer investeren in nog betere fiets infrastructuur zou ik toejuichen'
 • 'Als we toch belasting betalen, investeer dan in een goede doorlopendheid van het openbaar vervoer.'
 • 'Belangrijker is dat OV niet duurder wordt. Autorijden is niet noodzakelijk, indien wel dan moet werkgever dit vergoeden.'
 • 'Alleen minima laten profiteren van verlaging brandstof en verder inzetten op verduurzaming en al helemaal geen verlaging voor grote SUV's et cetera.'
 • 'Beter de eerste belastingschijf verlagen en de tweede verhogen, of een derde schijf weer introduceren. Dan profiteren de grotere autobezitters minder en wordt de pijn verzacht waar het het meest gevoeld wordt.'
 • 'Vergoeding op basis van maximaal aantal kilometers. Degene met een hoog inkomen blijft ongestoord doorrijden na btw-verlaging.'
 • 'Verzin een prikkel waardoor de leaserijder ook bewuster gaat tanken, en niet voor een kopje koffie aan zee op zaterdag van de Achterhoek naar Scheveningen rijdt omdat het "toch niks kost".'
 • 'Stoppen met leaseauto's. Moet iedereen zelf zijn benzine bekostigen. Minder auto's op de weg en minder benzine gekocht.'
 • 'De winsten van leverende maatschappijen dienen flink afgeroomd te worden.' 

'Veel rijden = veel vervuiling = veel betalen'

Bijna 1 op de 10 respondenten vindt de verlaging van de brandstofprijs in het geheel geen goede maatregel. Zij vinden dat er volop op andere maatregelen ingezet moet worden. 'We zullen en kunnen met elkaar minder verbruiken. De gevolgen voor het milieu en de portemonnee zijn alleen maar positief', zo motiveert een polldeelnemer de keuze. Een ander wil Rusland niet financieren:

'Ik probeer minder te rijden, omdat het te duur wordt voor ons. Toch vind ik dat de accijns niet omlaag moet, omdat ik de oorlog in Oekraïne niet wil meefinancieren middels mijn aankoopgedrag'
- Polldeelnemer

Niet verwonderlijk hangt het antwoord op onze pollvraag ook af van het eigen gewin dat de accijnsverlaging met zich meebrengt. We vroegen mensen om aan te geven of zij zelf veel brandstof verbruiken (en zelf moeten betalen). Degenen die aangeven veel brandstof te verbruiken, zijn ook degenen die het vaakst (75%) zonder omhaal vóór de maatregel stemmen. Kijken we naar de groep die zelf niet veel brandstof verbruikt, dan is dat net iets meer dan de helft (53%). En onder degenen die zelf geen brandstof gebruiken, is de grootste groep (40%) juist tegen deze maatregel.

We moeten over dit is het juiste moment om daar werk van te maken
- Polldeelnemer

Toch zijn er onder de veeltankers ook mensen die het een slechte oplossing vinden, net zoals er onder degenen die überhaupt geen benzinekosten hebben mensen zijn die de maatregel wél goed vinden. Waar velen elkaar vinden is dat de tegemoetkoming ook geldt voor mensen die het eigenlijk niet nodig hebben, en niet bij mensen die wel een steuntje kunnen gebruiken: 'Echt arme mensen hebben geen auto, dus ze profiteren niet mee van staatssteun', zegt een polldeelnemer. Een ander geeft toe:

Met mijn inkomen heb ik die subsidie echt niet nodig. Veel te ongerichte maatregel
- Polldeelnemer

Daarnaast blijkt de auto niet in alle geven even noodzakelijk als door velen wordt beweerd: 'Het is van de zotte hoeveel mensen de auto pakken voor de kleinste dingen (ben ik zelf ook schuldig aan).' Hoge prijzen aan de pomp maken dat mensen vaker voor een alternatief kiezen, zo blijkt: 'Gebruik mijn auto al zo min mogelijk, maar met de huidige brandstofprijzen nog minder. Doe veel op de fiets', zegt iemand, 'heb zelfs een elektrische fiets gekocht om mij toch nog te kunnen verplaatsen', zegt een ander met een onzuinige auto. En zo zijn er meer.

Voor een ritje van 20 km heen en ook weer terug pak ik nu de fiets!
- Polldeelnemer

Besparen via je rijstijl

Voor alle momenten waarop je de auto niet kunt laten staan, valt er ook nog winst te behalen, zo schrijven meerdere polldeelnemers: 'De brandstofprijs is blijkbaar nog veel te laag. Ik zie tenminste bijna niemand iets minder hard rijden en ook bij het optrekken denken veel mensen Max Verstappen te heten. In dat kader heeft een van de polldeelnemers nog een tip:

Rol 1:22 door het verkeer met deze tip

Tip van mij: Tussen steden en dorpen heb je zoveel stoplichten om de zoveel meters, daar kun je zoveel benzine uitsparen, ik vind het heerlijk om te doen: Maak, waar het kan, zoveel mogelijk gebruik van het rollend vermogen van je auto. Dat kan moeilijk op de snelweg, maar goed op binnenwegen. Bijvoorbeeld van rotonde naar rotonde rol ik vaak uit tot ik bij volgende rotonde ben. Als je de stoplichtplaatsen kent, kun je daarop anticiperen, door ruim van tevoren uit te rollen, naar het stoplicht, als je toch al weet dat het rood gaat worden. Zo rijd ik met een oudere auto vaak 1:22 gemiddeld. En ook vooral timen met stoplichten, zodat je ook daardoor kunt rollen, door groen. Ik word eigenlijk door 90% van de bestuurders ingehaald voor een stoplicht. Die moeten vol in de remmen en verspillen veel brandstof. Nog een tip, goede bandenspanning, dan rol je veel langer en sneller.

- Polldeelnemer met plezier in brandstofbesparen

Info poll brandstofaccijns

De poll over de verlaging van brandstofaccijnzen is tussen 17 en 31 maart 2022 ingevuld door 1952 mensen. Wil jij je mening en ervaringen terugzien in de media? Meld je aan voor het Radar Testpanel, dan kun je voortaan ook meedoen aan onze vragenlijsten over consumentenonderwerpen. Daarmee help je ons om te kijken wat er allemaal misgaat, zodat wij bedrijven ter verantwoording kunnen roepen. Aanmelden en meedoen is uiteraard gratis.