Krijg jij in 2024 meer pensioen? Dit doen de vijf grote fondsen

pensioen (1).jpg

Miljoenen Nederlanders hoeven dit jaar niet op een grote pensioenverhoging te rekenen. De vijf grootste Nederlandse pensioenfondsen zagen het afgelopen kwartaal namelijk bijna 36 miljard euro verdampen. In hoeverre heeft dat invloed op jouw pensioen? Radar zet het voor je op een rij.

ABP: verhoging van maximaal 3 procent
Ambtenarenpensioenfonds ABP, met 3 miljoen deelnemers het grootste fonds van Nederland, kan de pensioenen volgend jaar maximaal 3 procent verhogen. Of de pensioenen daadwerkelijk met dat percentage omhoog kunnen, is echter nog de vraag. 

ABP-bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen: "Niet alleen moet de financiële positie dan voldoende zijn, ook moeten we kijken of zo'n besluit voor alle groepen deelnemers evenwichtig uitpakt. Daarnaast moeten we voldoende reserves bewaren zodat we gezond kunnen verhuizen naar de vernieuwde pensioenregeling in 2027."

PME en MPT: verhoging van rond de 5 procent
Bij metaalfondsen PME en PMT lijkt iets meer ruimte te bestaan voor pensioenverhoging. Daar peilden ze de inflatie al begin juli, waardoor tot rond de 5 procent pensioenverhoging mogelijk is.

PFZW: verhoging van slechts 0,2 procent
Bij zorgfonds PFZW lijkt de maximale verhoging zoals het er nu uitziet slechts 0,2 procent. Een woordvoerder wijst er wel op dat het besluit nog niet is genomen. Volgens haar zou het bestuur ook nog kunnen beslissen om iets meer verhoging toe te laten.

BpfBOUW: helemaal geen verhoging
BpfdBOUW zegt geen aanleiding te zien voor de verhoging van de pensioenen. Volgens CBS-berekeningen waar het fonds zich op baseert, zou er namelijk geen sprake zijn van inflatie en zijn de prijzen juist gedaald. "Ik kan me goed voorstellen dat deze cijfers van het CBS verschillen van wat mensen misschien verwachten. We horen en lezen op dit moment veel over de kosten van boodschappen en de prijzen van energie."

Radar nieuwsbrief

Altijd op de hoogte zijn van onze laatste (hulp)artikelen? Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief

Senioerenorganisatie: 'Je kunt te voorzichtig zijn'

Seniorenorganisatie ANBO vindt dat de grote pensioenfondsen wel degelijk ruimte hebben om de pensioenen te verhogen en dat hun grote terughoudendheid over het indexeren niet op zijn plaats is. "Natuurlijk moet je voorzichtig zijn als pensioenfonds, maar je kunt ook te voorzichtig zijn", reageert een woordvoerder.

De fondsen verwijzen naar hun beleid waarin is vastgelegd dat ze voor een besluit over indexeren van de pensioenen, oftewel aanpassen aan de inflatie, moeten kijken naar prijsindexcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Die zijn de laatste tijd flink gedaald.

Maar ANBO wijst erop dat de fondsen er financieel nu juist heel goed voorstaan. "Bijvoorbeeld bij PFZW praten ze nu over mogelijk 0,2 procent verhoging vanwege de lagere inflatie. Maar vorig jaar besloten ze de pensioenen voor dit jaar met 6 procent te verhogen, terwijl de inflatie eerder ruim 14 procent was. Er is echt nog wel wat ruimte, de dekkingsgraden zijn nu heel hoog."

De seniorenorganisatie vindt het belangrijk dat gepensioneerden er niet weer flink op achteruitgaan gaan in koopkracht doordat de pensioenen amper stijgen. Dat gebeurde volgens ANBO de laatst twaalf jaar al. "Alleen vorig jaar waren er wel flinke pensioenverhogingen. Maar dat was de uitzondering", benadrukt de zegsman.