Krijten op de stoep met stoepkrijt: mag dat wel?

Stoepkrijten Foto

Het klinkt onschuldig: krijten op je stoep of op straat. Toch is krijten op de openbare weg in de algemene regel niet toegestaan. Wanneer wel en wanneer niet? En loop je de kans op een boete? Radar zocht het voor je uit. 

Op de meeste plekken in Nederland is krijten op de openbare weg in regel verboden, maar wordt er nauwelijks gehandhaafd op gekrijte tekeningen op de grond. Hoe zit dat?

Opgenomen in de APV

In de Algemene Plaatselijke Verordening 2024 zijn krijttekening opgenomen onder artikel 2:42 Plakken en Bekladden. Al is de Model-APV vanuit de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) slechts een advies aan gemeenten. Radar vroeg daarnaast de VNG om uitleg, want mag het nu wel of niet?

Al langer ophef

Er is al langer ophef over het verbod. “Het beeld werd geschetst dat gemeenten handhavend optraden tegen krijtende kleuters en straatkunstenaars. Gelukkig zijn er weinig of geen voorbeelden bekend waarbij ook echt is opgetreden. Het lijkt er gelukkig op dat in de praktijk gemeentelijke handhavers het gezonde verstand hebben om te zien dat het niet de bedoeling is geweest om onschuldige vormen van stoepkrijten te verbieden”, zo luidt de toelichting in de Model-APV. 

“De VNG heeft er desondanks wel voor gekozen om het woordje “krijt” uit de model-APV te schrappen. Dit omdat naar de letter van de regel stoepkrijten inderdaad onder het verbod viel, en omdat krijt meestal al na een paar dagen of één bui niet meer zichtbaar is en niet of nauwelijks schadelijk is voor het milieu”, licht een jurist van de VNG toe. 

Wordt er opgetreden tegen ‘krijten’?

Wat wordt er dan verstaan onder ‘krijt’ in de Model-APV? “Krijt is te zien als het vaste materiaal van kalk. Een krijtje is een stuk kalk of (vaker) gips dat in de vorm van een stift is gemaakt, zodat ermee geschreven kan worden op bijvoorbeeld een schoolbord.” De omschrijving slaat dus ook op krijtjes uit de speelgoedwinkel. 

“Dat ‘krijten’ uit de Model-APV is geschrapt, wil niet zeggen dat gemeenten dit ook hebben gedaan, maar betekent ook niet dat niet meer kan worden opgetreden tegen ongewenst krijten als gemeenten het krijtverbod hebben geschrapt. Art. 2:42 bevat nog voldoende mogelijkheden om op te treden tegen ongewenst ‘kladden”, licht de jurist toe. Daarnaast benadrukt de VNG dat je geen schade mag toebrengen aan andermans eigendom. 

Per gemeente verschillend

Het is dus per gemeente verschillend of krijt wordt gezien als overtreding, al zijn er nauwelijks voorbeelden te noemen waarbij er ook werd gehandhaafd op dit ‘verbod’.