Kritiek op Nutri-Score - Reactie Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Logo ministerie maart.jpg

Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Maarten van Ooijen heeft gereageerd op de uitzending van maandag 4 april 2022 over Nutri-Score. Je kunt de reactie hier lezen.

De Nutri-Score is nog niet wettelijk goedgekeurd, maar wordt wel al gebruikt, terwijl er nog door een wetenschappelijk comité naar gekeken wordt. Moet er niet worden gewacht met het gebruik van dit logo, tot er een eindoordeel ligt?

‘Verschillende supermarkten voeren onderzoek pilots uit en gebruiken het logo op beperkte schaal voor bijvoorbeeld bepaalde productgroepen. In de Kamerbrief van 28 november 2019 wordt het uitvoeren van pilots genoemd als een mogelijkheid in het kader van de voorbereiding op de introductie van Nutri-Score. De resultaten van deze onderzoeken zullen ook met VWS worden gedeeld kunnen ons mogelijk helpen bij de landelijke lancering van het logo.’

Wetenschappers zijn kritisch op het algoritme achter Nutri-Score. Producten lijken niet met elkaar te rijmen: volkorenbrood en wit brood krijgen beide een A en perziken uit blik krijgen ook een A terwijl verse perziken geen score krijgen. Geeft dat een realistisch beeld van de voedingsscore? Is er voldoende onderzoek gedaan naar of dit het juiste logo is?

‘Nutri-Score is het beoogde voedselkeuzelogo, maar we vinden het wenselijk dat het op een aantal punten beter aansluit bij de (inter)nationale voedingsrichtlijnen. We zijn in afwachting van de uitkomsten van het evaluatietraject van het algoritme van Nutri-Score dat momenteel door een internationaal wetenschappelijk comité wordt uitgevoerd. Daarnaast zal de Gezondheidsraad een reflectie geven of het nieuwe algoritme zich beter verhoudt tot de Nederlandse Voedingsrichtlijnen.’

Er is ook gekeken naar Keyhole uit Zweden, wat beter aan zou sluiten bij de Nederlandse Voedingsrichtlijnen. Waarom is hier niet voor gekozen?

‘Het consumentenonderzoek door Motivaction laat zien dat Nutri-Score consumenten in de steekproef het beste van de drie onderzochte logo’s (Keyhole, Multiple Traffic Light en Nutri-Score) naar de gezondere keuze leidt. Na Frankrijk hebben ook België, Duitsland, Spanje en Zwitserland de keuze gemaakt voor Nutri-Score. Op grond van de resultaten van de onderzoeken en de logo’s die in de omringende landen zijn geïntroduceerd is er voor Nutri-Score gekozen.’

Uit onderzoek van Motivaction in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport blijkt dat tegenstrijdige productinformatie de geloofwaardigheid van zowel het logo als de Schijf van Vijf te kunnen tasten. Zorgt het huidige logo dan niet nu al voor verwarring bij de consument?

‘Nutri-Score is een instrument dat de voedingswaarde van een levensmiddel vertaalt naar een score en helpt om vergelijkbare producten onderling te vergelijken. Motivaction heeft voor VWS onafhankelijk onderzoek gedaan welk logo door consumenten het best wordt begrepen. Nutri- Score kwam als beste naar voren. Op dit moment is Nutri-Score al grotendeels in lijn met de voedingsrichtlijnen en dit zal naar verwachting verder verbeteren door de aanpassing van het algoritme waar op dit moment aan wordt gewerkt.’ 

De evaluatie van het internationaal wetenschappelijk comité laat nog op zich wachten. Als hier een negatief advies uitkomt, kan het logo dan nog afvallen?

‘Na afronding van het evaluatietraject en het advies van de Gezondheidsraad volgt de finale besluitvorming over invoering in Nederland.’

Mocht het Nutri-Score logo niet wettelijk worden ingevoerd is het de tweede keer dat een voedingskeuze logo sneuvelt, denkt u dat er nog genoeg vertrouwen zal zijn bij een derde poging?

‘Nutri-Score is het beoogde voedselkeuzelogo, dus daar richten we ons nu op.’