'Kunstgras zorgt ook bij grote hitte nauwelijks voor gezondheidsrisico'

kunstgras-060619.jpg

Ook bij zeer hoge temperaturen komen nauwelijks chemische stoffen vrij uit een kunstgrasveld met rubber korrels. De concentraties van de aangetroffen stoffen zijn zo laag dat ze naar verwachting geen gezondheidsrisico's veroorzaken. Dat blijkt uit een studie van het RIVM, waarvoor op een uitzonderlijk warme dag (37 graden) metingen zijn gedaan op een kunstgrasveld. De temperatuur van het rubbergranulaat (de korrels) liep hierbij op tot 70 graden.

Van één stof, formaldehyde, is de hoogst aangetroffen concentratie iets hoger dan de Nederlandse norm voor levenslange blootstelling. Het is niet uit te sluiten dat mensen die daar gevoelig voor zijn lichte irritatieklachten kunnen ervaren. De kans hierop is echter klein, stelt het RIVM. Eventuele klachten zullen van korte duur zijn en verdwijnen zodra de blootstelling is beëindigd.

Cresolen komt vrij bij lage concentraties

Verder kunnen mensen een bepaalde geur hebben waargenomen, veroorzaakt door zogenoemde cresolen. Deze stoffen kunnen namelijk al bij hele lage concentraties worden geroken. In algemene zin kan geur hinder veroorzaken, waaronder misselijkheid, zonder dat het schadelijk is voor de gezondheid. Als de geur verdwenen is, nemen deze klachten snel af.

De studie is uitgevoerd in opdracht van de GGD. Ouders van jonge sporters vroegen zich af of de conclusies van de RIVM-studie uit 2016 nog gelden nu het opgewarmde rubbergranulaat warmer was (tot 70 graden) dan de temperatuur die toen was aangehouden (60 graden).

Eerder wilde de RIVM scherpere regels voor kunstgraskorrels. Uit een eerder onderzoek van de RIVM en UVW bleek namelijk dat het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden schadelijk is voor het milieu in de directe omgeving van de velden.  

Onrust over kankerverwekkende stoffen

Drie jaar geleden ontstond bij de diverse amateurclubs onrust omdat kunstgras kankerverwekkende stoffen zou bevatten. Het RIVM deed hierop onderzoek, maar stelde vast dat kunstgras geen risico's voor de gezondheid met zich meebrengt. De KNVB heeft gezegd desondanks alert te blijven.

Lees ook: 'Sporten op kunstgrasvelden veilig bevonden'

Bron: ANP