Kwaliteit zorg niet verbeterd door ziekenhuisfusies

ziekenhuis_fusie.jpg

Fusies tussen ziekenhuizen hebben niet aantoonbaar een bijdrage geleverd aan een verbetering van de kwaliteit van de zorg.

Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) onderzocht. De ACM liet onderzoek doen naar de kwaliteitseffecten van veertien ziekenhuisfusies in de periode 2007-2013.

Onderzoek op 97 punten

De effecten van fusies werden onderzocht op 97 punten. Die gingen zowel over de kwaliteit van de zorg als over ervaringen van patiënten, wachttijden en sterftecijfers. Deze gegevens werden vergeleken met ziekenhuizen die niet zijn gefuseerd.

Gewenst resultaat

'Dat fusies in het algemeen vaak niet leiden tot het gewenste of verwachte resultaat is bekend. Dit geldt dus ook voor ziekenhuisfusies. Bestuurders van ziekenhuizen gebruiken vaak het argument dat de fusie goed is voor patiënten, omdat de kwaliteit van de zorg zou verbeteren. Dit zien we niet terug in de onderzoeksresultaten', zegt ACM-bestuursvoorzitter Chris Fonteijn.

Kwaliteitsvoordelen concreter onderbouwen

De ACM wil dat ziekenhuizen voortaan de voordelen concreet en specifiek onderbouwen. De toezichthouder zal dit 'kritisch beoordelen'. Daarnaast zouden ziekenhuizen vaker andere, minder ingrijpende vormen van samenwerking moeten overwegen om de gewenste kwaliteitsvoordelen te bereiken, aldus de ACM.

Reden van ziekenhuisfusies

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen stelt in een reactie dat de kwaliteit van de zorg er door de fusies ook niet slechter op is geworden. Er zijn meerdere redenen voor ziekenhuizen om te fuseren. Ziekenhuizen moeten voorbereid zijn op de toekomst en efficiënter gaan werken. Dat is een belangrijke reden om te fuseren', zegt een woordvoerder. Volgens hem geven gefuseerde ziekenhuizen ook minder geld uit.