background branding

'Kwetsbare groepen' geven voorkeur aan contant betalen

'Kwetsbare groepen' zoals lager opgeleiden, ouderen, mensen die moeilijk rond kunnen komen en mensen met een laag inkomen vinden contant afrekenen handiger dan betalen met een pinpas. Dat blijkt uit een dinsdag verschenen onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB).

Kwetsbare groepen zijn van mening dat contant geld het meest geschikt is om zicht te houden op hun uitgaven. De behoefte om inzicht te hebben in betalingen speelt bij consumenten een belangrijke rol hoe ze aan de kassa betalen, meldt DNB.Met cash betalen nuttiger 

77 procent van de ondervraagden die alleen basisonderwijs hebben gevolgd, vindt met cash betalen nuttiger of even nuttig als betalen met een pinpas. 50 procent van de mensen met een universitaire opleiding (WO) deelt die mening. Van de ondervraagden met een leeftijd tussen 25 en 34 jaar vindt 49 procent contant betalen handiger of zegt dat het geen verschil uitmaakt. Voor 65-plussers is dat 74 procent.Pinpas helpt bij budgetteren

Afgezien van mensen in 'kwetsbare groepen' vinden Nederlanders over het algemeen dat de pinpas hen het beste helpt met budgetteren. Pinbetalingen maken het via bankafschriften overzichtelijk aan welke goederen en diensten consumenten hun geld hebben besteed. Nederlanders ervaren echter geen verschil in nut tussen de twee betaalmiddelen om inzicht te verkrijgen in de hoeveelheid geld die nog over is om te besteden.

Bron: ANP