background branding

Kwijtschelden gemeentelijke belastingen: kom je in aanmerking?

gemeentelijke-belasting-160818.jpg

Het kwijtschelden van de gemeentelijke belastingen: wanneer kom je ervoor in aanmerking? Kun je ook gespreid betalen, en hoe regel je dit? Radar zoekt het uit.

Van hondenbelasting en parkeerbelasting tot riool- en afvalstoffenheffing: in de wet staan allerlei belastingen die de gemeente mag innen. Welke belastingen je moet betalen en welke tarieven gelden, verschilt per gemeente. Dit staat vast in de Gemeentewet. Je kunt vragen om kwijtschelding als je de belastingen niet kan betalen.

Wanneer kom je in aanmerking voor kwijtschelding?

Om in aanmerking te komen voor het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen mag je inkomen niet hoger zijn dan bijstandsniveau. Hoe hoog dit bedrag is, hangt af van je leeftijd en leefsituatie. Daarnaast stelt de gemeente het voor jou geldende normbedrag (het maximale bedrag dat voor kwijtschelding op je rekening mag staan) en je vermogen vast. Aan de hand van de regels en voorwaarden die voor jouw woonplaats gelden, bepaalt de ambtenaar of je in aanmerking komt voor kwijtschelding van de belastingen.

Daarbij moet elke gemeente rekening houden met de Leidraad Invordering die in de wet staat. Dit is de basisregeling, waarin onder andere staat in welke gevallen geen kwijtschelding kan worden verleend. Gemeenten mogen hier tot op zekere hoogte van afwijken. De leidraad die in jouw woonplaats geldt, kun je bij je gemeente opvragen.

Automatisch kwijtschelden

Als de gemeente toestemming heeft gegeven voor kwijtschelding, is het mogelijk dat je een automatische kwijtschelding voor gemeentelijke belastingen krijgt. Dit is afhankelijk van de gemeente waar je woont. Niet elke gemeente hanteert namelijk deze regel. 

Hanteert je gemeente de regel wel, dan hoef je, zolang je inkomen niet verandert, geen belasting te betalen en niet elk jaar opnieuw een aanvraag voor kwijtschelding te doen. 

Kleine zelfstandigen

Het is ook mogelijk om als kleine zelfstandige in aanmerking te komen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. De belastingen mogen weliswaar geen relatie hebben met je eigen onderneming of het beroep dat je uitoefent. Gemeenten zijn overigens niet verplicht om van deze mogelijkheid gebruik te maken.  

Aanvraag indienen bij de gemeente

Hoe je de aanvraag voor het kwijtschelden kunt indienen, verschilt eveneens per gemeente. Dit hangt af van het bedrijf dat in dienst van de gemeente de belastingen int. Zo regelt Gemeente- en Waterschapsbelastingen (GBLT) voor zes gemeenten in Midden-Nederland de heffingen, waaronder Zwolle en Leusden.

Woordvoerder van GBLT Maarten van Helden adviseert burgers die een aanvraag voor kwijtschelding willen indienen om de website van hun gemeente te raadplegen. Vaak kun je ook telefonisch een verzoek indienen. Bewoners van de gemeenten die aangesloten zijn bij GBLT kunnen kwijtschelding bijvoorbeeld aanvragen via Mijn Loket, te vinden op de website van het bedrijf.

Betalingsregeling voor gemeentelijke belastingen

Kom je niet in aanmerking voor kwijtschelding, maar lukt het je niet om de belasting in één keer te betalen? Vaak is het mogelijk om een betalingsregeling te treffen met de gemeente. Zo kun je de heffingen bijvoorbeeld gespreid betalen over een bepaalde periode. Volgens de Rijksoverheid hebben burgers niet automatisch recht op een betalingsregeling voor de gemeentelijke belastingen. De gemeente beslist zelf of je gespreid mag betalen.

Lees ook: Huurtoeslag aanvragen, hoe werkt het?

Bron: Rijksoverheid