'Laagopgeleiden moeten 4 jaar eerder met pensioen kunnen'

laagopgeleiden-4jaar-eerder-pensioen31072018.jpg

Laagopgeleiden zouden eerder met pensioen moeten kunnen gaan dan hoogopgeleide werknemers. Dat stellen onderzoekers van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI). Laagopgeleide werknemers beginnen volgens de onderzoekers op jongere leeftijd met werken en doen doorgaans fysiek zwaarder werk.

Volgens de NIDI-onderzoekers rechtvaardigt dat een AOW-leeftijd die ruim vier jaar lager ligt. In 2021 zou dat betekenen dat laagopgeleiden met 62,3 jaar met pensioen zouden kunnen, terwijl werknemers volgens de huidige regels pas bij 67 jaar kunnen stoppen met werken. Wel groeien deze pensioenleeftijden mee met de levensverwachting. Dat betekent dat in 2050 dit respectievelijk 65,2 jaar en 70 jaar zou zijn. Voor hogeropgeleide werknemers zouden de huidige regels wel kunnen blijven gelden.

De stijging in de AOW-leeftijd is voor hoogopgeleiden 'niet problematisch', volgens NIDI-onderzoeker Joop de Beer. Hoogopgeleiden kunnen de nu geplande leeftijdsstijging beter aan dan laagopgeleiden, omdat zij later beginnen met werken dan laagopgeleiden, concluderen de onderzoekers.

Roep om verschillende AOW-leeftijden leeft al langer

De oproep om verschillende AOW-leeftijden in te voeren is de laatste jaren al van verschillende kanten te horen geweest. Met de keuze van de overheid om de AOW-leeftijd voor iedereen aan te passen aan de gestegen levensverwachting, is geen rekening gehouden met het feit dat mensen die lager zijn opgeleid zijn of zwaar werk doen een kortere levensverwachting hebben. Bovendien werken zij meer jaren voor ze recht op AOW krijgen en treft de huidige regeling armere mensen zwaarder dan rijkere mensen.

Kostenverandering AOW-stelsel zijn het probleem

De voornaamste reden waarom de verschillende AOW-leeftijden nog nooit zijn doorgevoerd, betreft de hoge kosten die hieraan verbonden zijn. Tenslotte zal het aantal uitkeringen dan ineens fors stijgen. Dat zou de regering miljarden gaan kosten, aldus het NRC.

Het NIDI heeft hier een oplossing voor: wachten met invoeren van dit stelsel tot de pensioenleeftijd voor laagopgeleiden met de levensverwachting meegegroeid is tot de huidige 66 jaar. 'Op die manier gaat de overgang heel geleidelijk', zegt De Beer tegen NRC.Radar schreef eerder 8 tips om je pensioen te verhogen

Bron: ANP / NRC