background branding

'Laat koe meer van eigen grond eten'

koe-eigen-grond-13-04-2018.jpg

Melkveehouders moeten hun vee anders gaan voeden. In een advies van een commissie die is ingesteld door de LTO Vakgroep Melkveehouderij en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) staat dat de melkveehouderij van de toekomst grondgebonden is. En dat betekent: het eten van de koe komt meer van eigen grond of grond in de buurt en melkveehouders kunnen hun mest kwijt op eigen grond of direct in de buurt.

De Commissie Grondgebondenheid voor de melkveehouderij wil dat dit in 2040 is gerealiseerd. Hierdoor ontstaan dan, zo heet het, lokale kringlopen van voer en mest die passen in een circulaire economie. Hiermee kan de positie van Nederlandse zuivel op de markt en in de samenleving worden versterkt.

Afgesproken is dat het advies bindend is

Ton Loman, voorzitter van de commissie: 'Grondgebondenheid is geen doel op zich, maar een belangrijk middel om als Nederlandse melkveehouderij in de toekomst economisch succesvol te blijven én maatschappelijk gewaardeerd.' De commissie roept de sector op de adviezen snel op te pakken en in te voeren. In de commissie zitten vertegenwoordigers van de melkveehouders, maatschappelijke organisaties en de overheid.

Natuurorganisaties zijn enthousiast. Marjolein Demmers, directeur Natuur & Milieu zegt dat een en ander leidt tot minder transport van voer en mest en minder invoer van bijvoorbeeld soja. Dat betekent minder schade aan de natuur. 'Er zal met dit advies ook meer grasland nodig zijn en dat is weer goed voor meer kruidenrijk gras en weidevogelbeheer.' Natasja Oerlemans, van het Wereld Natuur Fonds en lid van de commissie: 'Een grondgebonden melkveehouderij stopt intensivering en zorgt dat koeien meer gras gaan eten in plaats van krachtvoer. Dat draagt bij aan behoud van natuur en een gezonde leefomgeving hier in Nederland en elders in de wereld'.

Bron: ANP