background branding

'Lagere doseringen antidepressiva moeten ook vergoed worden'

14:04 antidepressiva.jpg

Veel patiënten die niet meer depressief zijn, blijven antidepressiva gebruiken. Om ervan af te komen, heeft een deel van de patiënten pillen in lagere doseringen nodig, maar die worden niet vergoed door de meeste zorgverzekeraars. De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) zegt tegen Zembla dat de verzekeraars afspraken daarover niet nakomen.

Zogeheten afbouwmedicatie, met lagere doses, wordt door farmaceutische bedrijven niet verkocht. Eén Nederlandse apotheek, de Regenboog Apotheek in Bavel, biedt wel afbouwschema's aan en verpakt de medicijnen in zogenoemde 'taperingstrips'. De afbouwmethode wordt tot nu toe alleen door de kleine verzekeraars DSW en Eno vergoed. De vier grootste verzekeraars, Zilveren Kruis, VGZ, CZ en Menzis, doen dat niet. Volgens hen is er nog altijd onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor.

'Verzekeraars deden in 2018 toezegging vergoeden afbouwschema's'

Elnathan Prinsen, voorzitter van de NVvP, vreest dat het nog jaren zal duren voordat dat bewijs er is. 'Je kan niet tegen alle patiënten die nu met deze problemen kampen zeggen: nou, wacht maar vier, vijf, zes jaar voordat we meer kennis hebben.' De beroepsverenigingen in de psychiatrie stelden in 2018 zelf een handleiding op. Volgens Prinsen deden verzekeraars toen de toezegging om de afbouwschema's te vergoeden.

De vier grote verzekeraars laten aan Zembla weten dat zij in uitzonderlijke gevallen wel aangepaste afbouwschema’s vergoeden, maar alleen als de patiënt dat goed onderbouwt. Dat gebeurt in de praktijk niet vaak: in 2020 vergoedde VGZ 0 keer, CZ 5 keer, Menzis 15-20 keer en Zilveren Kruis 123 keer. Het aantal aanvragen is onbekend.

Bron: ANP