Leeftijdsdiscriminatie in tienduizenden vacatures

leeftijdsdiscriminatie-201712072018.jpg

In ongeveer 40.000 tot 60.000 vacatures was in 2017 sprake van leeftijdsdiscriminatie waardoor vooral oudere werkzoekenden worden getroffen. Vacatures die vragen om jonge medewerkers, schrikken oudere werkzoekenden af en daardoor solliciteren zij niet of minder snel op de functie. Dat blijkt uit onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens, uitgevoerd door de Vrije Universiteit Amsterdam.

Het onderzoek werd gedaan bij 1,8 miljoen onlinevacatures. Volgens het College is het effect van een leeftijdseis in een vacature groot. In de beslissing te solliciteren weegt een leeftijdseis zwaarder dan het salaris, de reistijd en het type contract bij elkaar. Oudere werkzoekenden hebben het zwaarder dan jongeren op de arbeidsmarkt, want ze zijn vaker langdurig werkloos en hebben een kleinere kans op het vinden van een baan. In 2017 was ruim 60 procent van de langdurig werklozen ouder dan 45 jaar.

Hoewel leeftijdsdiscriminatie verboden is, toch alom geaccepteerd

Leeftijdsdiscriminatie is bij wet verboden, zowel direct als indirect. Wanneer in het onderscheid een cijfermatige verwijzing naar leeftijd wordt gemaakt ('je bent maximaal 35 jaar'), of woorden als 'jong' en 'oud' worden gebruikt, dan is sprake van directe leeftijdsdiscriminatie. Wanneer wordt gevraagd naar een 'schoolverlater' kan er sprake zijn van indirecte leeftijdsdiscriminatie, stelt de toezichthouder.

Het College is de afgelopen maanden met twaalf organisaties die verantwoordelijk zijn voor 40 procent van de vacatures met leeftijdsdiscriminatie om de tafel gegaan om hen aan te sporen dit aan te pakken. 'Een jonge kandidaat zoeken is nog te vanzelfsprekend en het benadelen van oudere sollicitanten is alom geaccepteerd. Dit moet anders', aldus het College.

Bron: ANP