Leerling moet makkelijker naar hoger niveau

leraar_school800.jpg

Kinderen moeten makkelijker kunnen doorstromen naar een hogere schoolopleiding. Nu hapert de doorstroming van vmbo naar havo en naar vwo, blijkt uit onderzoek van de Onderwijsinspectie. De Tweede Kamer vindt dat zorgwekkend en wil dat onderzocht wordt wat de drempels precies zijn om die vervolgens weg te kunnen halen.

Een motie van de PvdA daartoe krijgt ruime steun. Loes Ypma van de PvdA vindt staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) nu te afwachtend terwijl iedereen vindt dat leerlingen het maximale uit zichzelf moeten kunnen halen. Ypma vindt ook dat er een positieve prikkel moet zijn voor scholen die een goede doorstroming hebben. Ze zouden een plusje moeten krijgen van de inspectie.

Tegelijk moet wat haar betreft het minnetje van tafel dat scholen krijgen als een leerling terugzakt naar een lager niveau. Daardoor zijn scholen nu geneigd de veilige kant te kiezen. Ze plaatsen een leerling met een gemengd schooladvies voor vmbo/havo eerder op het lagere schoolniveau.

Leerlingen minder gemotiveerd

Verder vindt de Kamer het zorgwekkend dat leerlingen in Nederland minder gemotiveerd zijn in vergelijking met het buitenland. Dat moet anders en de sleutel daartoe is een betere leraar voor de klas, is de gedachte. Uit onderzoek blijkt namelijk dat ook veel leraren ongeïnspireerd voor de klas staan of slecht les geven.

Verbetering lerarenopleidingen

Er is 1,2 miljard euro gestoken in de ontwikkeling van leraren, maar de resultaten zijn nog niet duidelijk. Een van de speerpunten is de verbetering van de lerarenopleidingen. Daar zitten volgens de inspectie grote verschillen in kwaliteit. Onderwijsminister Jet Bussemaker zei dat er al veel verbeterd is maar dat het nog beter kan. Ook jonge leraren zouden in de eerste jaren van hun carrière meer begeleiding moeten krijgen.

Bron: ANP