Lerarentekort groeit: aantal vacatures blijft oplopen

lerarentekort-groeit-160119.jpg

Het lerarentekort in het primair onderwijs wordt alleen maar nijpender. Het aantal vacatures blijft oplopen en scholen geven aan dat het alsmaar moeilijker wordt goede mensen te vinden. Dat schrijft minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer.

Van de vacatures die in het schooljaar 2017/2018 openstonden, was voor 20 procent na drie maanden nog niemand gevonden. Een jaar eerder was dat nog 13 procent. Bij maar liefst 70 procent van de openstaande functies solliciteerden er minder dan vijf mensen, vergeleken met 43 procent een jaar eerder.

Aandeel tijdelijke krachten is gestegen

Het aandeel van tijdelijke krachten in het onderwijs, zoals uitzendkrachten of payrollers, is gestegen. In 2012 ging nog 2 procent van alle personeelskosten naar mensen niet in loondienst. In 2017 was dat verdubbeld naar 4 procent. Of dit alleen leraren betreft, of ook andere functies, weet Slob niet.

Oorzaken lerarentekort

Leraren op basisscholen zijn relatief oud. Ongeveer een kwart is 55 of ouder, en zij zullen de komende jaren met pensioen gaan. Een andere reden voor het aanhoudend tekort is dat minder mensen de afgelopen jaren de pabo-opleiding afrondden. De verwachting is wel dat dit de komende jaren gaat veranderen. In het huidige studiejaar zijn er 10 procent meer studenten dan een jaar eerder. Deze stijging biedt nog onvoldoende soelaas.

Pabostudenten hebben een grotere kans snel werk te vinden na het behalen van hun diploma: in 2017 vond 88 procent van de afgestudeerden binnen zes maanden werk. In 2013 was dat nog 83 procent.

Voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs kampt met vergelijkbare problemen, hoewel ze wat minder groot zijn dan op de basisscholen. Ook op middelbare scholen was afgelopen jaar de animo voor elke vacature beperkt. Bij 41 procent waren er minder dan vijf sollicitanten. Voor 8 procent van de vacatures was na drie maanden nog niemand gevonden, een stijging van een procent vergeleken met het jaar ervoor.

Stijging van aantal onbevoegde docenten die voor de klas staan

Bij 4,3 procent van de lessen in 2017 stond een onbevoegde docent voor de klas. Voor sommige vakken ligt dit percentage een stuk hoger, zoals bij wiskunde (8 procent). Het aantal onbevoegde docenten voor de klas daalt wel: in 2014 ging het nog om 5,6 procent van alle lessen.

Bron: ANP