background branding

Letselschade Raad opent Kamer Langlopende Letselschade

still-letselschade-24042021-780.jpg

Naar aanleiding van de aanbevelingen uit een rapport van de Universiteit Utrecht en in opdracht van de minister voor Rechtsbescherming stelt de Letselschade Raad een onafhankelijke kamer Langlopende Letselschadezaken (Kamer LLZ) in. Deze Kamer biedt snelle en laagdrempelige geschiloplossing voor langlopende letselschadezaken, iets waar het Verbond van Verzekeraars zeer verheugd over is. Het Verbond  ziet het als een belangrijke stap voorwaarts voor letselslachtoffers. 

Eerder besteedde Radar aandacht aan langdure letselschadezaken. Tekst gaat verder onder de video. 

Radar over langdure letselschadezaken

Verbond van Verzekeraars is verheugd

Eerder pleitte het Verbond van Verzekeraars al voor het oprichten van een onafhankelijke kamer om langlopende letselschadezaken versneld af te handelen. 'We zijn zeer verheugd over deze eerste stap', vertelt algemeen directeur van het Verbond, Richard Weurding. 'Deze commissie van onafhankelijke experts kan de knoop doorhakken in langlopende zaken waarin nu nog gediscussieerd wordt over de schadeomvang. In het ideale stelsel zouden er nauwelijks langlopende letselschades meer zijn, maar om de bestaande hoeveelheid langlopende dossiers te reduceren was er een tijdelijke oplossing nodig. Deze stelselwijziging moet er uiteindelijk voor zorgen dat langlopende letselschade in de toekomst zo goed mogelijk voorkomen kunnen worden.' 

Uitspraak Kamer LLZ is bindend

De Kamer LLZ roept betrokkenen op om zich samen met de wederpartij te melden voor een versnelde afwikkeling van een langlopende letselschadezaak. Hierin is de uitspraak die de Kamer doet bindend voor beide partijen.

De aansprakelijke verzekeraar en letselschade advocaat of belangenbehartiger kunnen zich alleen na wederzijdse instemming melden voor geschilbeslechting door de Kamer LLZ. Aanmelden kan via [email protected]

Bron: Verzekeraars.nl